Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Salaris directeur Kerk in Actie

Salaris directeur Kerk in Actie

Kerk in Actie maakt deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht, waarvan de heer Jurjen de Groot sinds zomer 2018 directeur is. Het bruto jaarsalaris van de heer De Groot over het jaar 2020 bedraagt 125.000 euro. Dit bedrag houdt 12 maanden salaris, een 13e maand en vakantietoeslag in. Inclusief belaste vergoedingen/bijtelling, pensioenbijdrage werkgever en overige beloningen gaat het om 150.000 euro. Zijn salaris is vergelijkbaar met directiesalarissen bij organisaties van soortgelijke omvang.

Een deel van het salaris drukt op de gelden van Kerk in Actie. Met ingang van 2021 wordt hiervoor het omslagpercentage van de beheer & administratiekosten gehanteerd. De doorberekening volgens de begroting 2021 komt hiermee uit op 19%.

De dienstenorganisatie, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, voldoet aan de normeringen die voor onze sector gebruikelijk zijn. Ook als het gaat om de wet normering topinkomens (WNT).

De hoogte van de salarissen sluit aan bij het ideële karakter van de organisatie en past binnen de richtlijn ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties’. Dit is een bindende regeling waarvan niet mag worden afgeweken. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De hoogte van het salaris is vastgesteld door het bestuur van de dienstenorganisatie.

De verantwoording van het salaris directeur Kerk in Actie is opgenomen in de jaarrekening van Kerk in Actie. Ook kunt u de jaarrekeningen en sociale jaarverslagen van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk bekijken. 

Dit was een antwoord uit de veelgestelde vragen van Kerk in Actie. Lees hier meer.