Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Jaarverslag

Wat heeft Kerk in Actie in 2020 kunnen doen met de bijdragen van kerken, diaconieën en donateurs? Voor 2020 kunt u de jaarrekening inzien van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Feiten en cijfers

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, maar de geldstromen van Kerk in Actie zijn strikt gescheiden van de andere activiteiten van de Dienstenorganisatie. U vindt de verantwoording over het werk van Kerk in Actie onder hoofdstuk 2.4 (Zending en Diaconaat). Alle jaarrekeningen en sociale jaarverslagen van de Protestantse Kerk zijn openbaar en ​te downloaden

CBF-keurmerk

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft het CBF-keurmerk toegekend aan de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van Kerk in Actie. 

ANBI-keurmerk

Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Lees meer.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)