Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk Bangladesh investeert in leiderschap, juist in kleine gemeenten

Hoewel er in Bangladesh godsdienstvrijheid is, hebben christenen er te maken met discriminatie en uitsluiting. Dat geldt zeker voor moslims die zich bekeren tot het christendom. Zij worden uit de familie en dorpsgemeenschap verstoten en krijgen te maken met veel weerstand en soms ook met actieve vervolging. Helaas vinden zij vaak geen 'thuis' in de reguliere kerken. Kerk in Actie ondersteunt het werk van Isa-e Church, een kerkgenootschap dat onderdak biedt aan deze christenen en volop investeert in training voor deze nieuwe gelovigen.

Moslims die zich bekeren tot het christendom hebben vaak weinig geloofskennis. En juist die kennis is nodig om om te kunnen gaan met onderdrukking en de kritische vragen die gelovigen krijgen. De gemeenten die behoren tot partnerkerk Isa-e Church zijn klein en veel gelovigen zijn laag opgeleid. Deze gemeenten kunnen geen betaalde voorgangers aanstellen. Daarom investeert Isa-e Church in het leiderschap van gemeenteleden. Isa-e Church heeft een eigen trainingsinstituut in Barisal. Hieronder een impressie van de traningen die in maart 2021 in dit instituut werden gegeven:

Theologische opleiding

In de eerste twee weken van maart volgden 31 studenten het eerste semester van de opleiding van het Isa-e Theological Institute (ITI). Deze opleiding is de meest intensieve training die Isa-e Church aanbiedt. Verspreid over verschillende semesters leren de studenten hoe ze bijeenkomsten leiden en hoe ze de gemeenteleden kunnen ondersteunen als zij met discriminatie te maken krijgen. Deze studenten gaan na het afronden van de opleiding in hun gemeente aan het werk. Dit doen ze naast hun betaalde werk. Alle studenten ervoeren dit eerste semester als een zegen en gaven aan ook het tweede semester van ITI in de juni te gaan volgen. Ze zullen dan intensief de Bijbel bestuderen. 

Leiderschapstraining

Op het centrum vond vervolgens de Timothy Leadership Training plaats. Deze training, verspreid over verschillende blokken, is aanzienlijk korter dan de ITI. De blokken bestaan steeds uit vier dagen en zijn gericht op gemeenteleden die bijvoorbeeld actief willen worden in het jeugdwerk. Het uitgangspunt van deze training is dat ze de kennis die ze verwerven weer door kunnen geven binnen en buiten de gemeente. 

Persoonlijke vorming

Tot slot vond de Lay Leadership Training (Leiderschap voor leken) plaats. Deze training is een eenmalige vierdaagse training voor gemeenteleden die inzet op persoonlijk leiderschap en persoonlijke spirituele vorming. Aan de orde komen onder andere: christelijke waarden, de rol van gebed, hoe de Bijbel te bestuderen en hoe om te gaan met conflicten. 

Hoe belangrijk de trainingen zijn die op het centrum gegeven worden, blijkt uit het verhaal van Khokon. 

Khokon: unieke plek en ontmoetingen

"Mijn naam is Khokon en ik kom uit een dorp in het district Barisal. Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. In 2003 ben ik tot geloof gekomen dankzij het werk van een van de evangelisten van Isa-e Church. Wij hebben met zijn vieren besloten om Jezus te accepteren als onze God en redder. 

Nadat we Jezus hadden aanvaard, kregen we te maken met moeilijkheden en vervolging. We werden door onze eigen mensen buitengesloten omdat we christen waren, maar stonden sterk in Jezus' naam.  Naast mijn beroep wilde ik ook getuige zijn van de Heer Jezus. Als gelovige voel ik de verantwoordelijkheid om het evangelie uit te dragen en dat wil ik ook graag doen. Ik ben echter laagopgeleid en was daar niet goed in. Ik dacht en bad tot God of ik de gelegenheid zou krijgen om mezelf toe te rusten. Miijn inkomsten zijn voor mijn gezin. Daarom is het voor mij niet mogelijk langere tijd een training of seminars te volgen. Ik deelde mijn wens met de leider van onze gemeente en hij vertelde me dat er een goede, kortdurende, training zou plaatsvinden in het centrum van Isa-e Church in Barisal, de Lay Leadership Training. Ik stemde er meteen mee in om de training van vier dagen te volgen en kon daar verlof voor regelen.

Dit centrum was voor mij een unieke plek, deze sfeer had ik niet eerder meegemaakt. Ik ontmoette mensen die de Heer dienen, ook in moeilijke situaties. Dat was voor mij heel stimulerend. Ik werd gesterkt door hun getuigenissen. Het was een geweldige kans om het Woord van God ten aanzien van verschillende onderwerpen te leren kennen. Het heeft me echt geholpen om te leren over christelijk leiderschap en over veilig zijn in God’s hand. Ik hoop dat wat ik geleerd heb mij zal helpen in moeilijke tijden. Ik ben Isa-e Church erg dankbaar voor het organiseren van dit soort trainingen. Ik ben erg geïnteresseerd om wat ik geleerd heb, toe te passen.  Ten eerste in mijn gezin maar ook daarbuiten, zodat ik het licht van Jezus kan laten zien.

Ik vraag jullie voor mij en mijn gezin te bidden, zodat we God trouw mogen blijven en het goede nieuws aan velen kunnen verkondigen."

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project