Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed uit India vanuit de lockdown

India is sinds dinsdag 24 maart voor een periode van drie weken in lockdown geplaatst. De maatregel is bedoeld om een snelle verspreiding van het coronavirus in te perken. In het tweede grootste land ter wereld, met 1,3 miljard inwoners, is zo’n wijdverspreide vergrendeling echter een ongekende uitdaging.

In India zijn tot nu toe bijna 500 besmettingen met Covid-19 bevestigd. Negen mensen zijn al gestorven aan het longvirus. Gezondheidsexperts waarschuwen dat tegen midden mei meer dan 1 miljoen Indiërs met het nieuwe coronavirus besmet zouden kunnen raken. Verschillende Indiase staten hadden door de coronacrisis de bewegingsvrijheid van hun burgers al eerder met strikte maatregelen beperkt. Maar het was nog niet duidelijk voor welke periode dat zou gelden. Ook was er nog geen sprake van een volledige lockdown.

Exta uitdagingen
In een tv-toespraak kondigde de Indiase premier Modi afgelopen dinsdag aan dat er een totaalverbod wordt ingevoerd om uit huis te gaan. “Om India te redden, om elke burger te redden, wordt elke buurt, elke straat en elk dorp afgesloten. Als we dit niet in 21 dagen geregeld krijgen, dan zal het land 21 jaar worden teruggeworpen in de tijd”, aldus Modi. “De enige optie is social distancing, wegblijven van elkaar.” Alle scholen en zaken zijn dicht, het trein- en vliegverkeer is aan banden gelegd.
De totale lockdown zal de armsten in het land het hardst zal treffen. Ruim 80 procent van de werkende Indiërs leeft van de informele economie. Ze maken schoon, werken in de bouw, rijden riksja’s rond. Velen wonen bovendien in uitpuilende sloppenwijken waar de ruimte schaars is en de toegang tot schoon water beperkt. Thuisblijven betekent voor hen niet alleen een verlies aan inkomen, maar ook een grotere kans op besmetting als het virus hun wijk bereikt – iets wat in de sloppenwijken van de stad Mumbai al is gebeurd. De hele dag binnenshuis blijven is bovendien onmogelijk voor wie regelmatig zijn handen wil wassen: honderden inwoners delen vaak de kraan en toiletten met elkaar.

Gebed tijdens een lockdown

Onze partnerkerken in India hebben, nu ook kerkelijke bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn, een gebedsketen opgezet: dagelijks nemen ieder half uur leden van een andere kerkgemeenschap het op zich om te bidden. De kerkgemeenschappen wisselen onderling gebedspunten uit. Uit India ontvingen we ook onderstaande 'Gebed tijdens een lockdown'

Gebed tijdens een lockdown, bij de tekst: De deuren van het huis waarin de discipelen waren samengekomen waren gesloten(Johannes 20:19)

Altijd aanwezige God,
wees met ons in onze isolatie,
wees dichtbij ons als we afstand van elkaar houden
wees genezing in onze ziekte,
wees vreugde in ons verdriet,
wees licht in onze duisternis,
wees wijsheid in onze verwarring,
wees alles wat bekend is als alles onbekend is,
opdat als onze deuren weer opengaan,
we met de ijver van Pinksteren,
in onze gemeenschappen zullen wonen
en van Uw goedheid zullen spreken
aan een wereld die weer tevoorschijn komt
In Jezus Naam
Amen

Impact op de partners van Kerk in Actie
De coronamaatregelen hebben ook een grote impact op de partners van Kerk in Actie.
CARDS heeft alle Bala Bata's gesloten. Voor de lockdown heeft CARDS de gemeenschappen waar ze mee werkt zijn nu wel voorgelicht over hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Aangezien CARDS een eigen radiostation heeft, zendt CARDS voortdurend informatie uit over de voorzorgsmaatregelen die mensen moeten nemen tegen het coronavirus.
SAVE heeft vanaf 16 maart al haar centra voor overbruggingsonderwijs en crèches gesloten. Save adviseert de mensen met wie ze werkt om niet in paniek te raken, maar om wel voorzichtig te zijn. Save ziet namelijk dat er ook veel valse informatie wordt verspreid. Over de textielindustrie in Tirupur meldt Save dat de nieuwe bestelling vertraging oplopen, onder meer, doordat potentiele inkopers van diverse merken niet meer kunnen reizen.
Het Priscilla centrum heeft haar centra, waar gemarginaliseerde vrouwen vaardigheden als naaien en weven leren, moeten sluiten en de vrouwen naar huis moeten sturen. Sommige centra zijn productiecentra, waar vrouwen samen producten maken die verkocht worden. Ze zijn daarvan afhankelijk voor hun inkomen en dat valt nu dus weg.

Over dit project

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)