Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

in India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 zogenaamde 'kinderarbeide vrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

Download hier de film. 
Bestel materialen in de webwinkel.

Steun dit werk

Met het programma werelddiaconaat ondersteunt Kerk in Actie Dalit kinderen. U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'kinderen India' of doneer online. Hartelijk dank!

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project