Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren voor landelijke huis-aan-huiscollecte

Van 22 t/m 27 november 2021 organiseert Kerk in Actie opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De nood blijft hoog: tienduizenden kwetsbare kinderen verkeren er in een onveilige, uitzichtloze situatie. Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren om in meer dan 600 plaatsen in Nederland te kunnen collecteren. Doet u ook mee? 

In vluchtelingenkampen in heel Griekenland verblijven tienduizenden kinderen. Ze verblijven er in gammele tenten, in extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Hun situatie is urgenter dan ooit. 

Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Daarom organiseert Kerk in Actie in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Collectanten en coördinatoren gezocht

Door het organiseren van een jaarlijkse landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie ook dat nog meer mensen in Nederland betrokken raken bij het werk van de kerk. In 2020 is een mooie start gemaakt met de allereerste huis-aan-huiscollecte, in 2021 willen we groeien om in meer dan 600 plaatsen in Nederland te kunnen collecteren. 

Wilt u zich ook inzetten voor vluchtelingenkinderen? U kunt ook uw gemeenteleden vragen of ze willen meedoen. Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. Hier is ook alle informatie over de collecte te vinden.

Wereldwijd hulp bieden

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 

Direct aanmelden als collectant of coördinator 

Lees ook:

Over dit project

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.