Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Sterke en weerbare vrouwen

in Guatemala

Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.

Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen: 

  • Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten en hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. verhaal in 2 Samuel 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar.
  • Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook leren ze welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld.
  • Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de kans om nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering in gezin, kerk en samenleving teweeg te brengen. De deelnemers volgen een 4-daagse cursus.

Stem van onderdrukte vrouwen laten horen

De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich als vrijwilligster inzetten voor de organisatie.

Spiraal van geweld doorbreken

Cedepca werd in 1986 opgericht. Het is de Spaanse afkorting van Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika. Guatemala is getraumatiseerd door de 36-jarige burgeroorlog, waarbij 240.000 mensen omkwamen. Soldaten zetten geweld in tegen vrouwen en hun gezinnen als onderdrukkingsmiddel. Officieel eindigde de oorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel (huiselijk) geweld is. Daarom is het werk van Cedepca nog steeds actueel en nodig en inmiddels ook uitgebreid naar omringende landen, zoals Nicaragua en Costa Rica.

 

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. sterke vrouwen Guatemala (Z9109213) of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit zendingswerk

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project