Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

in Libanon

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. 

Wilbert van Saane geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast is hij studentenpastor en organiseert hij kapelvieringen en retraites voor studenten en staf.

Download deze film voor gebruik in de kerkdienst

Steun dit werk

Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk in Libanon. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 109108' of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit werk

Steun dit als kerk via actieland Libanon.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Foto's

van dit project