Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Theologisch onderwijs ondersteunt christelijke minderheid in Midden-Oosten

in Libanon

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Veel studenten aan de NEST zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Bent u betrokken bij het werk in Libanon, dan bent u automatisch betrokken bij de hele kerk in het Midden-Oosten.

De Near East School of Theology (NEST) is het voornaamste theologische opleidingsinstituut van protestantse kerken in het Midden-Oosten. Het instituut heeft een lange geschiedenis. Zij bestaat ruim 90 jaar, al sinds het vroege bestaan van protestantisme in het Midden-Oosten. De NEST neemt als interconfessioneel instituut een bijzondere plaats in in het Midden-Oosten: het is een protestants opleidingscentrum voor onder meer Lutherse, Presbyteriaanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in het hele Midden-Oosten, waaronder kerken in Libanon, Syrië, Irak, Egypte en Israël/Palestina.

Het opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in haar aanwezigheid en getuigenis. Daartoe leidt de NEST voorgangers en kerkelijk werkers op, en verzorgt bijscholing voor voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst. Daarnaast verzorgt het instituut cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities, zoals de islamitisch, orthodoxe, katholieke of joodse traditie. 

Actuele situatie in Libanon

In onderstaande video vertelt Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Midden-Oosten, wat de gevolgen zijn van de economische crisis, van de exlosie afgelopen zomer in Beiroet en van de coronacrisis voor Libanon.

Bekijk ook de verwerkingsvraag, om bijvoorbeeld in uw huiskring of diakonie te bespreken.

Uitgezonden medewerkers 

Vanaf augustus 2020 zijn Wilbert van Saane en zijn vrouw Rima van Saane-Nasrallah door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon. De uitzending wordt ondersteund door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Wilbert geeft bij de Near East School of Theology les in systematische theologie, missiologie en praktische theologie. Ook is hij studentenpastor. Hij organiseert kapelvieringen en retraites voor studenten en staf. Daarnaast laat Wilbert  buitenlandse predikanten kennismaken met het Arabisch christendom. Rima is predikant binnen de National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL). Daarmee is zij de derde vrouwelijke predikant in het Midden-Oosten. Daarnaast doceert Rima praktische theologie aan NEST, waarbij zij vakken geeft als liturgie, homiletiek en pastoraat. 

Wilbert en Rima en hun twee kinderen, Christina en Pieter, wonen al geruime tijd in Libanon. Ze zijn in het gebouw van NEST gaan wonen, waar studenten en docenten samenleven. 

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 109108' of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Theologisch onderwijs ondersteunt christelijke minderheid in Midden-Oostenen andere projecten

Blijf op de hoogte

Verhalen

Over dit project

Foto's

van dit project