Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Beter voorbereid zijn op rampen

In 2021 heeft partnerorganisatie CODEC 1400 huishouden in Bangladesh geholpen beter voorbereid te zijn op rampen, zoals cyclonen of overstromingen. Daarnaast bood CODEC medische noodhulp en ondersteuning bij het vaccineren tegen corona.

In 2021 kregen 1.400 huishoudens in het district Patuakhali, Bangladesh, die ieder jaar opnieuw te maken krijgen met extreme weersomstandigheden als cyclonen en overstromingen, ondersteuning van CODEC in het voorbereid zijn op rampen. In twintig trainingssessies leerden 450 mensen (waarvan 90% vrouw) bijvoorbeeld hoe zij gebruik kunnen maken van lokale systemen die vroegtijdig waarschuwen voor extreem weer. Ook werd met lokale overheden werd een rampenplan opgesteld voor 500 huishoudens.

Training in (pluim)veehouderij

Verder ondersteunde CODEC 300 kwetsbare gezinnen om - in aanvulling op hun landbouwinkomsten - andere bronnen van inkomsten op te zetten. Zo kregen 100 vrouwen training in het houden van eenden en vee, en verstrekte CODEC in totaal 100 geiten en 600 eenden aan 300 huishoudens. Ten slotte heeft CODED een project opgezet waar 100 leraren en ouders werden opgeleid om kinderen te beschermen tijdens rampen of noodsituaties. 80 lokale jongeren werden opgeleid als vrijwilligers om de gemeenschap te ondersteunen tijdens natuurrampen, met name cyclone, en om rampenoefeningen te organiseren.

Monira zorgt voor andere inkomsten

Monira Begum (43) nam in 2020 deel aan een training van CODEC over het houden van vee en eenden. Ook kreeg ze een geit, die 3 jongen baarde. Ook kreeg ze een aantal kippen en eenden. Inmiddels heeft ze 7 geiten, 13 eenden en 32 kippen. “Voordat ik de training bijwoonde, werden we vaak overvallen door overstromingen, en het verlies van onze oogst. Dankzij de training hebben we nu ook andere inkomsten en weet ik wat ik moet doen in geval van nood.“

Coronahulp

Sinds oktober 2021 is CODEC ook betrokken bij een medisch noodhulp en vaccinatievoorlichting door corona. Zo heeft CODEC 56 gezondheidswerkers en 36 vrijwilligers om voorlichting te geven over corona en vaccineren. CODEC organiseerde ook trainingen voor 38 medewerkers in het het gebruik van het online registratiesysteem van de overheid voor het inplannen van vaccinaties. Ook ondersteunde CODEC 13.095 leden van de gemeenschap (6.151 mannen en 6.944 vrouwen) om zich aan te melden voor een vaccinatie.

Abul Hossain dacht dat corona alleen bij hele rijke mensen voorkwam. Dankzij de voorlichting van CODEC lieten hij, zijn gezin en zijn buren zich vaccineren.

Abul Hossain dacht dat corona alleen bij hele rijke mensen voorkwam, en dat vaccineren niet nodig was. Dankzij de voorlichting van CODEC lieten hij, zijn gezin en zijn buren zich vaccineren. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project