Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gescherpt door Jezus de Slijpsteen; een getuigenis uit Myanmar

Bai Khan, behorend tot de Wa-stam in Myanmar, studeert theologie in Hongkong. Hij is de eerste van zijn stam die deze opleiding volgt. Het is niet makkelijk om christen te zijn in Myanmar, maar Bai Khan staat volledig in Gods dienst, zo getuigt hij.

“Ik zag tot drie keer toe een engel in mijn droom. Daarna besloot ik God te dienen.” Bai Khan*), een theologiestudent uit Myanmar, vertelt dat Myanmar 135 etnische groeperingen telt. “De Wa-stam, waar ik toe behoor, leeft aan de grens met China en Thailand. Vroeger waren de Wa’s koppensnellers en animisten. Zij brachten offers – waaronder hoofden van mensen – aan de vele geesten, of nats. Ze zagen zichzelf als dienaars van de nats, tegelijk wisten ze ergens dat er iets niet klopte. Als ze werden lastiggevallen door de kwaadaardige nats, dan riepen ze tot Keeing Siyiex (Vader God), de hoogste Macht in het universum ‘Keeing Siyiex, help me, red mij!’”

Een nieuw geloof voorspeld

“In de 17e eeuw trad er een Wa-profeet op met de naam Tax Pu Cao Nam Cak. ‘Jullie moeten elkaar niet doden, maar in harmonie samenleven’, leerde hij ons. Ook voorspelde hij dat er een nieuw geloof zou komen. ‘Een kenmerk van dit nieuwe geloof is dat er één speciale dag is om uit te rusten, na zes dagen werken.’ Een paar eeuwen later, in 1901, kwamen de eerste zendelingen in de Wa-regio. Toen leerden we Keeing Siyiex kennen in zijn Zoon Jezus Christus. Dankzij Hem kwam er gaandeweg vrede in het land.”

Jezus is de Slijpsteen

“Jezus is de Grote God (Siyiex Ting Lhaong) aan wie alle mindere geesten en goden zich moeten onderwerpen. Hij is de Grote Berg (Gawng Lhaong) die ons zijn glorie toont en de weg wijst naar God. Jezus is de Simiang, de Koning van alle naties en stammen. Hij is de Held die met niemand te vergelijken is (Pui Grum Naog). Hij is de Geweldige Boom die ons beschermt en zorgt voor rijke groei beneden op de grond. De Jezus van het Diepe Woud (Naung) geeft ons voedsel, water en onderdak, heling en nieuw leven. Jezus is de Redder van de armen, Hij is onze Grote en Betrouwbare vriend (Paox grawm pa mhawm). Hij is de Slijpsteen (Laing) die ons scherpt voor onze dienst aan God.” 

Preken en voorgaan is verboden

“Niet meer dan 15% van de Wa is christen. Dat komt door de invloed van het communisme, die is al een halve eeuw heel sterk in de regio. Het is de 150 voorgangers verboden om te preken en voor te gaan in diensten. Toch doen ze dit wel, op afgelegen plaatsen. Het is mijn taak om voorgangers op te leiden – er zijn zeker nog driehonderd meer nodig!” “Als eerste van mijn stam ben ik in de gelegenheid om theologie te studeren. Ik weet me door God geroepen naar het Lutheran Theological Seminary in Hongkong. Om toegerust te worden in mijn geestelijk leven, en ook wat betreft leiderschapsvaardigheden en de missie van de kerk. Ik ben verbonden aan de Wa Bible School die voorgangers opleidt. In 2027 zal dit hopelijk op het niveau zijn van een Bachelor of Theology. Christenen en kerken in Myanmar zijn in de verdrukking, en zelf heb ik ook geen makkelijk leven. Maar hoeveel moeilijkheden er in de toekomst ook zullen zijn, ik sta in Gods dienst!”

Het getuigenis van Bai Khan ontroert me – en niet alleen mij. Dit geldt ook voor de andere deelnemers aan de cursus Global Christianity, afkomstig uit Hongkong, Indonesië, Maleisië, Nepal en uit andere regio’s in Myanmar. We bemoedigen elkaar en leren ook veel van elkaar. Ik voel me heel  bevoorrecht dat ik hun docent mag zijn – en tegelijk ‘leerling’, discipel van Jezus de Slijpsteen.

Robert Doornenbal
Dr. R.J.A. Doornenbal (1966) is parttime docent aan het Lutheran Theological Seminary, Hongkong.

*) deze naam is om redenen van privacy gefingeerd.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project