Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Herstel van de kerk is herstel van het leven’

Pamela Shamas (26) woont in de wijk Al Jala in Aleppo. Ze studeerde economie en werkt als leerkracht. Daarnaast doet ze mee in het zondagsschoolteam van haar kerk. De oorlog in Syrië heeft haar leven getekend. Pamela ziet er enorm naar uit dat haar stad en kerk worden herbouwd. 

“Mijn woonwijk lag midden in de frontlinie. Mortieren vlogen ons om de oren, gewapende groepen maakten onze straten onveilig. Het was een verschrikkelijke tijd die me nog altijd diep raakt. De kerk bood al die tijd hulp: door voedselpakketten en medicijnen uit te delen, waterputten te boren en onderwijs te geven aan kinderen uit arme gezinnen.

Alles weg

“De oorlog verwoestte niet alleen mijn huis, maar ook ons kerkgebouw. Dat had een enorme impact. De vieringen, de zondagsschool: alles waar ik zo graag naartoe ging, was er niet meer. De bommen hebben alle mooie herinneringen in één keer weggevaagd.”

Tekort aan alles

“Onze kerk doorstond vele stormen. Al eeuwenlang kent Aleppo een bloeiende christelijke gemeenschap. Het is van levensbelang dat onze kerk wordt hersteld. Een levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage aan de hele samenleving.

Het leven is er niet makkelijker op geworden. Ik voel me veiliger nu het geweld is gestopt, maar er is een tekort aan alles. Positief blijven is moeilijk, maar mijn geloof geeft me moed. God heeft me al die tijd bewaard, Hij zal ons ook nu de kracht geven onze stad en ons leven te herbouwen.”

Pamela Shavas 

Herstelfonds Kerk in Actie

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! 

Geef ook

Lees hoe Kerk in Actie met een speciaal herstelfonds helpt bij het weer opbouwen van Syrische kerken:

Over dit project

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Bouw de kerk in Syrië weer op