Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Hoofd, hart en handen

Predikanten zijn hier echte duizendpoten. Ze preken, doen pastorale bezoeken, maar ze gaan ook over de bouwplannen en de financiën van de kerk. Verder wordt verwacht dat ze initiatieven nemen om armoede te bestrijden en werkeloosheid onder jongeren tegen te gaan. En niet vergeten: ze moeten aan de bak om hun eigen inkomen aan te vullen.

Studenten voorbereiden

De vraag voor Justo Mwale University (JMU) is dan ook: hoe bereid je studenten (die bijna allemaal in de kerk aan de slag gaan) zo goed mogelijk voor op deze toekomst? Welke kennis hebben ze nodig? Wat vraagt de praktijk van hen? En hoe laten ze in dat alles merken volgeling van Jezus te zijn?

JMU streeft naar:

Academic Excellence – de studenten moeten een goede theologische basis hebben en in staat zijn te reflecteren op gebeurtenissen.

Vocational Training – de studenten moeten voldoende stage ervaring hebben en theorie kunnen toepassen in de praktijk.  

Spiritual Formation – de studenten moeten hun werk doen vanuit verbondenheid met Jezus Christus en in hun leven de weg van God gaan.

Oude vraag

Hoe zorg je nu dat al deze elementen in de lessen aanwezig zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden? Oftewel hoe zorg je dat hoofd, hart en handen aan de orde komen en in balans zijn? Dat is geen nieuwe vraag: wereldwijd worstelen (theologische) opleidingen met deze vragen. Om twee redenen ligt deze vraag nu bij JMU op tafel:

1) JMU moet in 2019 het curriculum herzien. Dat is een goed moment om de samenhang tussen hoofd (academic excellence), hart (spiritual formation) en handen (vocational training) tegen het licht te houden;

2) JMU is uitgekozen om mee te doen in een groot project over theologisch onderwijs in Afrika. Dit onderzoek gaat uit van de Universiteit van Zuid-Afrika (UNISA) en onderzoekt hoe theologische opleidingen uit verschillende tradities (Pentecostaal, Baptistisch en Gereformeerd) hun onderwijs inrichten, dit met speciale aandacht voor de integratie van hoofd, hart en handen en met het oog op de Afrikaanse context.

Boeiend proces

Voor dit onderzoek is heel het reilen en zeilen van Justo Mwale University beschreven. Zowel de zaken die netjes op papier staan, zoals statuten, de indeling van de vakken en de stages, als ook het zogenaamde ‘hidden curriculum’ – waarden die niet beschreven zijn maar wel een grote rol spelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om interactie tussen docenten en studenten, communicatie, ‘gewenst’ gedrag en de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke studenten.

Het is boeiend om aan dit proces deel te nemen. Wat de uitkomst zal zijn weten we niet. Maar we hopen en bidden dat het zal bijdragen aan pastors die met vreugde, goed opgeleid en met liefde voor God en mensen, de kerk en samenleving dienen.

  

Over dit project

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Betrokken predikanten opleiden