Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

In veertig Oegandese dorpen meer voedsel en inkomen

Net als in Nederland ging Oeganda in maart 2020 in lockdown vanwege corona. Gelukkig viel het aantal zieken mee, maar de effecten van de lockdown waren ernstig. De boeren en boerinnen in het noordoosten van Oeganda hadden een lastig jaar. Gelukkig konden de trainingen van de Oegandese kerk later in het jaar toch doorgaan, wat tot verbeteringen leidde in veertig dorpen. Dank voor uw steun!

Tegenslag en aanpassingen door corona

Het openbare leven kwam tot stilstand. Markten sloten en transport was verboden, waardoor boeren geen landbouwbenodigdheden en zaden konden kopen. Het gevolg was: minder oogst en dus minder inkomen. De landbouworganisatie van de Oegandese kerk moest trainingen en uitwisselingsbezoeken tussen boerengroepen uitstellen. Men gaf in veertig dorpen wel voorlichting over de risico’s van corona en hoe je jezelf kunt beschermen (afstand houden en hygiëne). De meest kwetsbare gezinnen ontvingen zaaigoed. 

1200 mensen uit 40 dorpen meer voedsel en inkomen

In de loop van 2020 konden veel trainingen toch weer doorgaan: 247 boeren en 353 boerinnen leerden meer over duurzame landbouw. Twintig groepen van dertig personen kwamen bijeen in demonstratietuinen. Ze leerden hoe ze in hun groentetuin dierlijke mest kunnen gebruiken en water opslaan. Ze legden samen waterputten aan. Ook de 600 mensen uit twintig dorpen die in 2019 waren getraind werden begeleid. Hoe kunnen ze plantenziekten milieuvriendelijk bestrijden? Hoe kunnen ze stapsgewijs de bodem vruchtbaarder maken? 1200 mensen uit 40 dorpen eten nu meer en gezonder en hebben een hoger inkomen.

Eigen zaadbanken met droogtebestendige zaden

Twee dorpen experimenteren sinds 2019 hoe ze het beste hun droogtebestendige zaden kunnen bewaren, vermenigvuldigen en verspreiden. Ze willen minder afhankelijk worden van dure zaden, die ze steeds opnieuw moeten kopen. Zo brengen ze hun kosten omlaag, verbetert hun oogst en dus ook hun inkomen. Ze bewaren hun zaden in zaadbanken, waar ook andere dorpen gebruik van kunnen maken. 

Twee visvijvers aangelegd

Twee dorpen hebben visvijvers aangelegd. Als boeren op meer verschillende manieren hun voedsel verbouwen wordt hun voedingspatroon gevarieerder en gezonder en hun inkomen stabieler. Ook hoopt men dat natuurlijke moerassen zo beter intact blijven.

Veertien nieuwe spaargroepen gestart

In 2020 zijn veertien nieuwe spaargroepen met ieder dertig leden gestart. Bij de start kregen zij een geldkist (de spaarpot), een rekenmachine en een boekhoudschrift. Aan het einde van jaar hadden deze 206 mannen en 214 vrouwen in totaal al € 20.476 gespaard. Zij gaven leningen uit aan leden, die daarmee een investering konden doen.

Op de vlucht en verloren oogst door overstromingen

De regen viel weer onvoorspelbaar. Door heftige regens waren er overstromingen langs Lake Kyoga, waardoor 152 gezinnen op de vlucht moesten voor het water. In december 2020 vielen opnieuw onverwachte buien, waardoor een deel van zoete-aardappel-oogst weg rotte. Houtkap is een belangrijke oorzaak van overstromingen. 

Meer houtbesparende ovens

In veertig dorpen koos men één persoon die een training mocht volgen om houtbesparende ovens te leren maken. Deze 31 mannen en 9 vrouwen delen hun kennis met hun dorpsgenoten. Door alle trainingen gebruiken nu meer dan de helft van de gezinnen in dit gebied een houtbesparende oven. Hierdoor wordt minder hout gekapt. De ovens zijn ook gezonder: vrouwen krijgen heel wat minder rook in hun longen en ogen.

De leefomgeving beter beschermen

In veertig dorpen zijn comités opgericht om hun leefomgeving te beschermen. De leden betrekken alle dorpelingen bij de vergaderingen, ook wie niet kan lezen of schrijven. Ze willen plaatselijke gebruiken die voor problemen zorgen tegengaan: houtkap voor brandhout en houtskool, moerassen die in gebruik worden genomen voor rijstteelt, en het verbranden van akkers na de oogst. Men maakt samen afspraken over wat wel en niet mag. Men bepaalt waar de grens ligt tussen boerenland en natuur, die bewaard moet blijven. In zestien dorpen zijn bewoners samen bomen gaan planten: fruitbomen, windbrekers en productiebos. Omdat men daar het belang van bomen inziet, wordt er beduidend minder hout gekapt.

De overheid vragen om wetten te handhaven

De veertig comités hebben samen aan de plaatselijke overheid gevraagd om de handel in houtskool te beperken. En om in moerasgebieden te controleren of mensen van buiten het dorp daar ineens rijst gaan verbouwen. De ambtenaren hebben beloofd de regels beter te handhaven. 

Bedankt voor uw steun

Zo leren boeren en boerinnen in Oeganda beter samenwerken, hun landbouwgrond beter te beschermen en eten ze meer en gezonder. Mede dankzij uw steun. Dank u wel. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Oeganda.

Over dit project

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen valt steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Goed boeren in een lastig klimaat