Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Pittige tijden voor vrouwen in Noord-Oeganda

Zondag 6 juni wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor vrouwen in Noord-Oeganda. Door de coronacrisis zijn hun omstandigheden in veel gevallen verslechterd. De Mothers Union wil de komende tijd daarom weer volop investeren in hulp en trainingen.

Het was ook voor vrouwen in Noord-Oeganda een moeilijk jaar. De kosten van levensonderhoud zijn door de coronacrisis toegenomen en de kinderen hebben vrijwel een heel schooljaar gemist. Welke hulp is er de afgelopen tijd geboden door de Mothers Union?

Training tomatenteelt in 2020

Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie gold een strenge lockdown. Ook daarna bleef het moeilijk om door het land te reizen. Via hun mobiele telefoon onderhielden de medewerkers contact met de vrouwen in de dorpen. Later in het jaar konden vrouwen in de dorpen weer in kleine groepjes bij elkaar komen. De training voor verbeterde tomatenteelt was een succes. 153 vrouwen gingen thuis aan de gang met meer kennis en met goede tomatenzaden. Met dit 'keuken-tuinieren' eten zijzelf en hun gezin gezonder en gevarieerder. Bovendien levert het geld op als ze een deel van de oogst verkopen.

Training voor jongens en meisjes

Door de langdurige schoolsluiting waren er veel meer spanningen thuis tussen ouders en kinderen. De vrouwen vroegen de Mothers Union om hun kinderen te trainen. Onder begeleiding van de Mothers Union gingen jongeren met elkaar in gesprek over verhoudingen tussen jongens en meisjes, hoe je respectvol met elkaar omgaat en je zelf verstandige beslissingen neemt. 

Training voor echtparen

In een aantal dorpen zijn de trainingen voor echtparen weer van start gegaan. Er worden vertrouwelijke gesprekken gevoerd met echtparen. Man en vrouw spreken naar elkaar uit hoe zij respectvol met elkaar willen omgaan en wat ze daarvoor nodig hebben van elkaar. Echtgenoten beloven elkaar om verantwoordelijkheden eerlijk te delen en problemen en irritaties te bespreken. Dat zijn enorm belangrijke stappen in Noord-Oeganda.

Trainingen over erfrecht voor vrouwen

Er is grote belangstelling voor workshops over de positie van vrouwen bij erfrecht. Hoewel vrouwen volgens de wet in Oeganda bezit en grond kunnen erven van familie of hun overleden echtgenoot, is de realiteit vaak anders. Weduwen moeten nog vaak opboksen tegen de familie van hun overleden echtgenoot. Op dit punt heeft de Mothers Union nog veel werk te doen. 

Vooruitgang voor het hele dorp

In het huidige programma dat u via Kerk in Actie kunt steunen, biedt de Mothers Union in negen verschillende dorpen hulp aan dertig (alleenstaande) vrouwen en jongeren. Het zou nog mooier zijn als die steun het hele dorp ten goede komt. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn om zo meer mensen in afgelegen dorpen een betere toekomst te bieden.

Collecte in kerken op 6 juni

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen en door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. Op zondag 6 juni is de landelijke collecte bestemd voor dit belangrijke werk. 

Direct doneren voor dit werk in Oeganda

kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project