Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Samen bijbellezen in en met Zuid-Afrika

Net als in Nederland staan ook kerken in Zuid-Afrika sinds maart 2020 voor de vraag hoe ze zo goed mogelijk kerk kunnen tijdens de coronapandemie. Kan de kerk een rol spelen in de samenleving, door bijvoorbeeld samen te werken met de overheid, of te helpen op plekken waar de overheid afwezig is? Het Beyers Naudé Centrum brengt predikanten samen om over deze vragen na te denken.

Is dat dan nodig? Ja, want het is lang niet vanzelfsprekend dat kerken zorg dragen voor de  armsten en meest kwetsbaren. En dat kerken meehelpen om het virus verder in te dammen, voedsel uit te delen of slachtoffers van groeiend huiselijk geweld te beschermen. Daarom lezen Zuid-Afrikaanse predikanten samen bijbelverhalen en praten over de betekenis ervan in hun eigen omgeving. Daarna lezen ze de bijbel samen met hun gemeenteleden. Zo wordt de Bijbel van meer betekenis voor ieders leven van alledag. 

Bijbelconferenties

In 2020 verliepen deze bijbelconferenties natuurlijk anders dan anders vanwege corona. In februari waren er nog twee conferenties op de normale manier. Maar toen corona kwam, moesten de conferenties online verder gaan. Kerk in Actie gaf geld om de internetverbinding van gemeenteleden te verbeteren. Het jaarthema van de bijbelconferenties bleef hetzelfde: 'Kerk en Gender'. Dit thema over man-vrouw-verhoudingen werd steeds actueler tijdens de lockdown vanwege corona. Binnen gezinnen lopen spanningen op, vooral wie klein behuisd is, wie zijn werk en inkomsten verliest, wie niet naar school kan, wie de eindjes maar moeilijk aan elkaar kan knopen. Kwetsbare vrouwen krijgen het dan nog moeilijker. Samen praten over bijbelse thema's als liefde, zorg en respect, kan helpen om gemeenten en gezinnen een ander perspectief te bieden en patronen te doorbreken.

Uitwisseling tussen Zuid-Afrika en Nederland

Vanwege corona moest uitgezonden dominee Rineke van Ginkel vervroegd terugkeren naar Nederland, nadat ze drie jaar voor het Beyers Naudé Centrum werkte. Gelukkig blijft Rineke zijdelings betrokken bij het werk van Kerk in Actie. Zo doet zij mee aan een uitwisseling tussen predikanten in Zuid-Afrika en Nederland, die georganiseerd wordt door classispredikant Klaas van der Kamp, Kerk in Actie consulent Evelien Vrolijk en het Beyers Naudé Centrum. Op 16 maart 2021, tussen 14.00-15.30 zullen theologen en predikanten uit beide landen in gesprek gaan over 'Pasen in tijden van corona" vanuit bijbels perspectief. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Evelien Vrolijk: e.vrolijk@protestantsekerk.nl.

Dank u wel voor uw ondersteuning van dit werk in Zuid-Afrika.

Over dit project

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld en racisme. Wat kunnen Zuid-Afrikaanse kerken betekenen in een samenleving met zoveel ongelijkheid? Hoe worden witte, zwarte en kleurling christenen solidair met elkaar? Via Kerk in Actie kunt u Zuid-Afrikaanse voorgangers steunen om hierover samen van gedachten te wisselen. Ze worden diaconaal actief en leren de Bijbel lezen vanuit het perspectief van de armen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Samen bijbellezen opent ogen