Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Schooluitval tegengaan in Zambia

In Zambia zijn meer dan 20.000 gezinnen, waar een jongere gezinshoofd is omdat hun ouders zijn overleden. Vooral in afgelegen dorpen hebben deze kinderen het extreem zwaar. Met hulp van Kerk in Actie en de Raad van Kerken in Zambia zijn 55 kerkleden en leerkrachten getraind als maatjes voor kind-gezinnen, zodat ze er niet alleen voor staan. Ruim 200 kinderen zijn ondersteund bij hun (vak)onderwijs. We proberen kwetsbare kinderen beter te beschermen en te voorkomen dat meisjes stoppen met school.

Kinderen ondersteunen bij hun (vak)onderwijs

Het basisonderwijs en middelbaar onderwijs zijn inmiddels gratis in Zambia, maar toch zijn er nog veel bijkomende kosten. Afgelopen jaar kregen 86 weeskinderen een schooluniform, schoenen en schoenpoets, schooltas, boeken, pen, wiskunde set (waaronder een rekenmachine), maandverband, wasmiddel en zeep om fris op school te kunnen komen. De kinderen die met schoolmaterialen en maatjes ondersteund worden doen het duidelijk beter op school. Ze hoeven nu niet meer met allerlei baantjes het geld voor hun schoolspullen zelf bij elkaar te sparen. Vervolgonderwijs is niet gratis. Een enkeling die goed kan leren, krijgt daar ook nog steun bij. Op dit moment zijn dat zes jongeren. Veertig maatjes kregen een fiets, zodat ze "hun" gezinnen makkelijker kunnen bezoeken. Deze volwassen "maatjes" nemen elk een kind-gezin onder hun hoede tegen een kleine onkostenvergoeding. Ze houden in de gaten of de kinderen wel naar school gaan. Ze geven hen morele steun en advies en helpen zo nodig met gesprekken met school of autoriteiten. Bij drie minderjarige meisjes konden ze voorkomen dat ze trouwden. Zij gaan nog steeds op school.

Schooluitval meisjes tegengaan

Op deze scholen in de afgelegen dorpen is het vaak slecht gesteld met de hygiëne. De toiletten zijn vaak primitief en mogelijkheden om je te wassen zijn zeer beperkt. Dat maakt dat veel meisjes tijdens hun menstruatie niet naar school durven gaan. Meisjes kunnen zich dan onvoldoende verschonen, waardoor ze kans hebben op doorlekken. Soms worden ze ermee geplaagd, zelfs door leraren. Of ze mogen niet naar de toilet tijdens de les. Vaak is het een taboe waar nauwelijks over gesproken wordt. De eerste menstruatie is vaak een shock voor meisjes. Sommigen denken dat ze ziek zijn en schamen zich. Ook wordt nog steeds veel valse informatie verspreid, bijvoorbeeld dat meisjes zich juist niet moeten wassen omdat ze anders onvruchtbaar worden. Of dat ze tijdens hun menstruatie geen planten mogen aanraken, geen zout in het eten mogen doen, niet in een spiegel mogen kijken, omdat er dan allemaal nare dingen kunnen gebeuren. Omdat meisjes vanaf dat moment kinderen kunnen krijgen en er maar weinig voorbehoedsmiddelen voorhanden zijn, willen volwassenen meisjes graag zo snel mogelijk uithuwelijken. Niemand wil immers een dochter die ongehuwd zwanger is. Maar als ze jong trouwen, dan worden ze jong zwanger en gaan ze helemaal niet meer naar school. Om schooluitval van meisjes te voorkomen is het belangrijk dat menstruatie en zwangerschap besproken worden op scholen. Afgelopen jaar zijn 20 verzorgers en 20 docenten getraind in hygiëne rond menstruatie. Vrouwen deelden hun eigen ervaringen. Op vier scholen zijn inmiddels gezondheidsclubs opgericht. 

Training om kinderen te beschermen

In de afgelegen dorpen in Zambia waar mensen weinig scholing hebben gehad en in grote armoede leven, hebben alle kinderen het vaak erg zwaar. De volwassenen hebben vaak de handen vol aan zichzelf om iedere dag te overleven. Kinderen worden verwaarloosd of maken geweld, uitbuiting en misbruik mee, juist dichtbij huis door mensen die ze vertrouwen. Kinderen weten vaak niet dat het niet normaal is wat zij meemaken. Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen door verwaarlozing, kinderarbeid, seksueel misbruik zijn allemaal zaken die armoede in stand houden. Afgelopen jaar kregen 20 dorpshoofden en 20 kerkleiders daarom een training in kinderrechten. Zij zijn de eerste personen die schending van kinderrechten aan de orde kunnen stellen en zo nieuwe slachtoffers voorkomen. Ook bespraken ze met elkaar hoe ze dit soort problemen in hun dorp aan de overheid kunnen voorleggen.

Bedankt voor je steun aan deze kinderen en hun maatjes in afgelegen dorpen in Zambia.

Over dit project

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Maatjes voor gezinnen zonder ouders