Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Maatjes voor gezinnen zonder ouders

in Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor

Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

Gemeenteleden ondersteunen 500 kind-gezinnen

Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kinderen Zambia (Z 009077) of doneer online. Hartelijk dank! 

Geef voor dit zendingswerk

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project