Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Staatssecretaris Harbers bezoekt kinderactiviteiten in azc Grave

Voor kinderen en jongeren is in asielzoekerscentra vaak weinig te doen. Op uitnodiging van de Werkgroep Kind in azc maakte staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid in het asielzoekerscentrum in Grave kennis met de praktijk van kinder- en jongerenactiviteiten.

Op uitnodiging van de Werkgroep Kind in azc bezocht staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid op 3 april het asielzoekerscentrum in Grave. Kerk in Actie is lid van deze werkgroep waarin verschillende organisaties zich samen inzetten voor de verbetering van leefomstandigheden van kinderen in asielopvang. Uit een onderzoek dat de werkgroep vorig jaar hield samen met het COA bleek dat in veel azc’s in Nederland te weinig activiteiten voor kinderen zijn. Reden om Harbers uit te nodigen voor een bezoek om met eigen ogen de noodzaak hiervan in te zien.

Extra kwetsbaar
Kinderen in azc’s zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom inzet van de overheid. Sport, spel en creativiteit zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren zich uiten, spelen met leeftijdsgenoten en kunnen simpelweg hun zorgen even vergeten. Daarnaast krijgen kinderen meer grip op hun onzekere situatie doordat ze kindvriendelijke informatie ontvangen over o.a. de asielprocedure en leven op een azc.

Welzijn beter door spelen en goede informatie
“Ik ben blij dat ik vandaag gezien heb wat er in de praktijk gebeurt,” zei Harbers tijdens de workshop van Stichting de Vrolijkheid. De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars en vrijwilligers dat samen met kinderen, jongeren en hun ouders in azc’s kunst, muziek en media maakt. Ze organiseren wekelijks zo’n 100 creatieve workshops in zo’n 27 azc’s in het land.

Ook de TeamUp-sessie waar Harbers bij aanwezig was, werd goed ontvangen. Zij bieden gevluchte kinderen elke week op een vast tijdstip sport- en spelactiviteiten die hen helpen met de verwerking van alles wat ze hebben meegemaakt. Ook het project Time4You kwam tijdens het bezoek aan bod. Vanuit dit project worden wekelijks informatiebijeenkomsten voor en met kinderen in azc’s georganiseerd. “De juridische begeleiding sluit goed aan bij het huidige beleid om zo vroeg mogelijk in de asielprocedure alles op tafel te krijgen,” aldus Harbers.

Activiteiten in heel Nederland
Vooral voor jongeren is op veel locaties nauwelijks iets te doen. Daarom pleit de Werkgroep Kind in azc ervoor om landelijk meer creatieve en sport- en spelactiviteiten te organiseren. Harbers heeft tijdens zijn bezoek gezegd stappen te willen zetten. “Maar het zal nog wel even duren voordat we ook op andere locaties meer activiteiten voor kinderen kunnen organiseren.”

De workshops werden gevolgd door een ronde-tafel-bijeenkomst waarbij alle leden van de verschillende organisaties spraken over het belang van jeugdactiviteiten, specifieke informatievoorziening en psychosociale hulp. Daarbij werd ook een kaart gepresenteerd van de kinderactiviteiten in Nederlandse azc’s. Harbers reageerde hierop: “We proberen deze kaart steeds kleuriger te maken. Het staat op mijn wensenlijst. Ik hoop in de komende jaren daar stap voor stap verbeteringen in aan te brengen.”

“De staatssecretaris heeft nu gezien hoe belangrijk deze activiteiten zijn en wat de positieve impact ervan is op kinderen. Wij houden hem aan zijn uitspraak,” aldus Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc.

Bekijk hier ook het item van Omroep Brabant over het bezoek van Harbers aan azc Grave

Noodzakelijke verbeteringen
De aanleiding van dit bezoek is het rapport dat vorig jaar juni door de werkgroep Kind in azc is gepresenteerd. Hierin was te lezen dat opgroeien binnen een azc speciale uitdagingen kent. Er is niet op elke locatie genoeg te doen voor kinderen en jongeren. Er is ook weinig privacy: op sommige locaties moet meer dan 90% van de families voorzieningen zoals de keuken en badkamer delen met andere families. Het onderzoek toont ook aan dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende locaties als het gaat om toegang tot geestelijke gezondheidszorg.

Het rapport kwam met een groot aantal aanbevelingen waarmee de staatssecretaris de leefomstandigheden van gevluchte kinderen kan verbeteren. Dit is noodzakelijk om de opvang nu eindelijk kindvriendelijk te maken.

Momenteel wonen er in Nederland meer dan 7000 kinderen in azc’s en gezinslocaties (hier worden uitgeprocedeerde gezinnen ondergebracht). Op een aantal locaties worden activiteiten aangeboden zoals die van TeamUp, de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk Nederland. De werkgroep vindt het van cruciaal belang dat alle kinderen hetzelfde en het complete aanbod krijgen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen Defence For Children, Kerk in Actie, Stichting de Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Save the Children, VluchtelingenWerk Nederland en War Child.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project