Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat heeft de enquête ‘Vluchtelingen en perspectief’ opgeleverd?

De komende tijd wil Kerk in Actie kerkelijke gemeenten nog meer ondersteunen bij de integratie van vluchtelingen. Wij komen daarom graag in contact met mooie initiatieven die vluchtelingen perspectief bieden en die, hoe klein soms ook, bijdragen aan hun integratie. Op zoek naar mooie verhalen hielden we een enquête.

Begin maart ‘19 is de enquête uitgezet onder de lezers van Vlugschrift Vluchtelingen, onze maandelijkse nieuwsbrief over vluchtelingen en degenen die een Tafel van Hoop hebben georganiseerd. Het doel was om mooie voorbeelden op te halen van kerken die actief zijn met en voor vluchtelingen. En om tegelijkertijd te vragen op welke manier Kerk in Actie ondersteuning kan bieden.

Ruim 46% van degenen die een uitnodiging hebben gekregen, heeft gereageerd op de enquête. Dat gaat om 102 respondenten, we zijn daar blij mee!

Van de respondenten geeft 82% aan dat men betrokken is bij vluchtelingen, waarbij de volgende top drie gemaakt kan worden als antwoord op de vraag op welke manier men betrokken is:

  1. Individuele gemeenteleden zijn actief voor/met vluchtelingen (88%)

  2. Er is een Tafel van Hoop georganiseerd (35%)

  3. De gemeente is aangesloten bij een lokaal initiatief (31%)

Op de vraag welke ondersteuning van Kerk in Actie het meest belangrijk is, zijn dit de meest gegeven antwoorden:

  1. Praktische voorbeelden ter inspiratie (55%)

  2. Materiaal ter bezinning of over regelgeving (31%)

  3. Regionale bijeenkomsten waar kennis gedeeld kan worden (27%)

Daarnaast zijn er veel ideeën gedeeld van lokale initiatieven en gouden tips gegeven. We delen er een paar met u:

  • “Door de Tafels van Hoop zijn er contacten ontstaan die zich verder uitbreiden. Je praat niet meer over vluchtelingen, maar je noemt ze bij hun eigen naam. Word persoonlijk en daardoor grotere betrokkenheid.”

  • “Begin klein. Betrek gemeente er goed bij. Koppel activiteiten terug in de gemeente”

Wat de regionale bijeenkomsten betreft wijzen we graag op de workshopavonden ‘Op zoek naar veiligheid’. Deze zijn op 13 mei in Rijswijk (Z-H) en op 16 mei in Driebergen. Tijdens een praktische en inspirerende workshopavond rond het thema ‘Op zoek naar veiligheid’ maakt u kennis met het thema, hoort inspirerende verhalen en gaat aan de slag om tot concrete acties te komen. Meer informatie en aanmelden

De resultaten van de enquête worden verder verwerkt in het project Perspectief voor vluchtelingen, houd de website in de gaten voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen of neem contact op met Karel Jungheim k.jungheim@kerkinactie.nl of Janet Bac j.bac@kerkinactie.nl. Heeft u een mooi verhaal om te delen? Mail dan naar Janet Bac. Ook als u op dit moment niet actief bent voor vluchtelingen, maar dit verlangen wel heeft, zijn we naar u op zoek.

Daarnaast feliciteren we Theo, Hannie, Wim, Nienke en Marja met hun Groene Bijbel! Dank voor het meedoen en veel inspiratie gewenst!

Deze blog werd geschreven door Janet Bac.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project