Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Werkgroep Contextueel Bijbellezen opgericht

Om het contextueel bijbellezen meer bekendheid te geven en te bevorderen is op 17 juni 2019 de Werkgroep Contextueel Bijbellezen opgericht. De leden van de werkgroep zijn allen actief in het kerkelijk werk en enthousiast over het werken met contextueel bijbellezen.

De werkgroep wil de aandacht voor contextueel bijbellezen versterken en als mensen uit de praktijk samenwerken met Kerk in Actie. De werkgroep is tot stand gekomen in overleg met Kerk in Actie en kan voorlopig ook rekenen op ondersteuning. De werkgroep ziet als taak voor zich om de landelijke ‘terugkomdagen’ of ‘werkdagen’ te organiseren. Op die manier kan het landelijke netwerk van getrainde mensen onderhouden worden,  vinden er regelmatig ‘opfrismomenten’ plaats en worden het onderling contact en de uitwisseling bevorderd. Ook denken we na over de mogelijkheid van regionale contactpersonen en hopen we naast de landelijke trainingen door de Academie van de Protestantse Kerk ook regionaal trainingsdagen aan te bieden.

Wie zijn we?

De werkgroep bestaat uit Hette Domburg (Oosterbeek, hij is ook trainer van de cursus Contextueel Bijbellezen van de Academie van de Protestantse Kerk/Kerk in Actie), Peter Breure (Voorthuizen), Aart van Houweling (Oostburg), Christiane Karrer (Utrecht), Elly de Rover (Leek) en Marja Griffioen (Nootdorp). Contactpersoon is Peter, via jpebreure@online.nl.

Uitnodiging!

Wij nodigen iedereen die de landelijke training via Kerk in Actie of de Academie van de Protestantse Kerk gevolgd heeft alvast uit voor de thematische werkdag op 8 november met het thema: ‘Het goede leven?’

We hebben het goed in Nederland, maar tegelijkertijd vragen we ons dikwijls af of we nu wel echt gelukkig zijn. Als we om ons heen kijken zien we dat veel mensen niet of onvoldoende delen in de welvaart. Ook ervaren veel mensen een leegte in hun bestaan, hoewel ze alles prima voor elkaar lijken te hebben. Anderen hebben het zo druk, dat ze aan zichzelf en hun relaties voorbijlopen. Zijn we bezig met de goede dingen? Zijn er teksten die ons kunnen helpen om het ‘goede leven’ op het spoor te komen? Wat kunnen wij anders doen, als gemeenschap, om het leven ‘goed’ te laten zijn? Noteer de datum alvast in de agenda!

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project