Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Als je broeders en zusters in nood zijn, dan help je ze’

Herstellen van kerken is van wezenlijk belang voor de opbouw van Syrië. Dat heeft alles te maken met de plek die de kerk er inneemt. “De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen en voor niet-christenen,” vertelt ds. Harout uit Aleppo. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen”.

“Economisch gaat het niet goed in Syrië,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. Hij geeft les op de Near East School of Theology. Van zijn Syrische studenten hoort hij vaak hoe moeilijk de situatie in hun land is. “Het geeft mensen minder perspectief om terug te keren.” Door de internationaal opgelegde sancties leeft nu 80% van de Syriërs onder de armoedegrens. “Het land komt van de ene crisis in de andere. En tóch geven mensen niet op.”

Impact enorm

Corona maakt de situatie nog zorgelijker, zegt ds. Harout Selimian, predikant in Aleppo. “We worstelen om de gevolgen van de oorlog te boven te komen, maar worden nu geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie en daardoor met extra faillissementen en werkloosheid.” Dick Loendersloot, noodhulpcoördinator voor Kerk in Actie in het Midden-Oosten, beaamt dit. “De impact van de crisis is enorm en wordt steeds erger. Door de ontwaarding van de Syrische pond wordt het dagelijks leven steeds duurder. En reizen van de ene kant van Syrië naar de andere kant is erg lastig.”

Middelpunt van de gemeenschap

Herstellen van kerken is van wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in Syrië inneemt. “De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen en voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen”, vertelt ds. Harout uit Aleppo.

De opbouw van de kerk hangt voor een belangrijk deel af van de steun van kerken uit het westen. En die zien ze in Syrië de laatste twee, drie jaar afnemen. “Syrië is niet vaak meer in het nieuws. En door de coronacrisis raken westerse kerken meer op zichzelf gericht”, merkt Wilbert van Saane. “Het komt nu aan op trouw! Kerken zijn een bron van hoop voor de gemeenschappen. Het is heel belangrijk dat je een jeugdcentrum hebt, een ontmoetingsruimte en een kerk die weer iets uitstraalt.”

In de startblokken

Kerk in Actie heeft vorig jaar een restauratiefonds opgericht om de herbouw van kerken financieel te ondersteunen. Er wordt samengewerkt met de Raad van Kerken in het Midden Oosten. Wilbert zit namens Kerk in Actie in de stuurgroep en ziet een voorzichtig begin van herstel. “Er zijn nu 13 kerken die in de startblokken staan om hun kerkgebouw te herstellen. Zij hebben een plan ingediend bij het fonds en dragen zelf minimaal 30% van de kosten bij. Die bijdrage kan ook deels gegeven worden in man/menskrachten en materialen.”

De weg naar herstel van alle gebouwen is nog lang. “Door de economische crisis en de ontwaarding van het Syrische pond worden materialen ook steeds duurder, dat is een tegenslag in het hele project,” vertelt Wilbert. Volhouden is nu het devies. “Een kerk waar de gemeenschap samenkomt rondom Woord en Sacrament en van waaruit de gemeenschap wordt gediend, geeft mensen de moed terug te keren en hun leven weer op te pakken in dienst van de samenleving.”

Bijspringen

Kerk in Actie vraagt nu al een aantal jaar aandacht voor de situatie van kerken in Syrië. Waarom is het zo belangrijk Syrische kerken te blijven ondersteunen. Wilbert: “Als je broeders en zusters in nood zijn, dan help je ze. Het is nu belangrijk om vooral trouw te blijven. “Als lichaam van Christus zijn we met elkaar verbonden, in vreugde en verdriet, in goede en moeilijke tijden.”

Steun de kerk in Syrië

Bouw de kerk in Syrië weer op’, zo heet de driejarige campagne die Kerk in Actie in 2019 is gestart. Geef op 20 september tijdens de collecte of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië.

 

Over dit project

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)