Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerkelijke noodhulp bereikt ontheemden in Noordoost-Syrië

Toen in oktober 2019 Amerikaanse militairen zich terugtrokken uit Noordoost-Syrië, gingen Turkse troepen juist de grens over. Er restte Syrische Koerden maar één ding om bloedvergieten te voorkomen: vluchten. Duizenden families verlieten huis en haard en wachten nu angstig af wat er komt. Ze verblijven in en rondom de stad Al-Hasakeh. Het wereldwijde netwerk van Action by Churches Together (ACT) waar Kerk in Actie lid van is, biedt hen hulp in de eerste levensbehoeften.

In Syrië werkt ACT samen met de humanitaire afdelingen van lokale kerken. Zij behoren tot de weinige hulporganisaties die op een flinke schaal relatief onafhankelijk noodhulp kunnen bieden aan de tienduizenden vluchtelingen in het gebied. De noodhulp die ze bieden aan duizenden gevluchte families richt zich met name op het uitdelen van voedselpakketten, non-food items (zoals dekens) en financiële ondersteuning bij spoedoperaties.

De kerkelijke organisaties doen wat ze kunnen om hulp te bieden aan de vele ontheemden in Noordoost-Syrië. Toen het geweld er in het najaar oplaaide, zijn duizenden families uit de regio's Ras Al-Ein en Tall Abyad gevlucht naar Al-Hasakeh. Ze verblijven daar in schuilplaatsen, zoals schoolgebouwen, gastgezinnen, onafgebouwde of half verwoeste gebouwen, tenten en andere open ruimtes. Gastgezinnen herbergen vaak wel 5 tot 6 gevluchte families.

Nu zijn er in Al-Hasakeh en omgeving meer dan 110.000 ontheemden, die op zo´n 50 locaties in de streek verblijven. Terwijl humanitaire organisaties de focus leggen op mensen die hulp nodig hebben in kampen, hebben ook vluchtelingen buiten deze kampen en hun gastgezinnen dringend noodhulp nodig, zoals voedsel en hygiënepakketten.

ACT verstrekt acute noodhulp aan zo´n 7000 families om hen te helpen de winter door te komen. Bij de verdeling van hulpgoederen wordt speciaal rekening gehouden met de meest kwetsbaren, zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking, onafhankelijke van hun religie, etnische of politieke achtergrond. Zij ontvangen als eerste de hulp.

In Al-Hasakeh is een pakhuis van waaruit medewerkers en vrijwilligers van de hulporganisaties noodhulpgoederen distribueren. Alle activiteiten worden gecoördineerd met de andere humanitaire organisaties die in het gebied actief zijn, zodat dubbelingen kunnen worden voorkomen en aan zoveel mogelijk mensen hulp kan worden geboden.

Steun van Kerk in Actie
Christenen in het Noordoosten willen niets liever dan vrede voor álle inwoners. Ze zeggen zelf: “Ondanks de onzekerheid houden we ons vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen." Kerk in Actie heeft aan ACT een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor het bieden van noodhulp in Noordoost-Syrië. Door de kerkelijke structuren van deze organisaties zijn zij een van de weinige organisaties in Syrië die in vrijwel alle delen van het land hulp kunnen bieden, ook in het Noordoosten.

Over dit project

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)