Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Samen in actie

Samen in actie

Maar liefst 1.500 gemeenten in de Protestantse Kerk steunen het werk van Kerk in Actie. Samen met kerken wereldwijd vormen we een gemeenschap van mensen die geloven in God en delen van wat ons is gegeven: aandacht en zorg, geloof en inspiratie, geld en goed. Een kerk is pas echt kerk als ze in actie is!

Bekijk een webinar over de actielanden van Kerk in Actie

Meer betrokken bij wereldwijde werk van de kerk

Kerk in Actie heeft zeven landen geselecteerd die gemeenten in Nederland kunnen steunen. Dat heeft twee belangrijke pluspunten:

1. Meer en betere materialen

Door meer focus aan te brengen kan Kerk in Actie meer en beter materiaal over het actieland beschikbaar stellen. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over de projecten, video's en een magazine. Zo blijven je gemeenteleden beter op de hoogte en meer betrokken.

2. Samenwerking

Als meerdere gemeenten hetzelfde land steunen, kun je elkaar van ideeën voorzien, motiveren en ontmoeten. Samen kun je bijvoorbeeld een gast uit het actieland uitnodigen.

Kies een van de zeven actielanden:

Hoe kom je in actie?

Je kunt ervoor kiezen om alle projecten uit een actieland te steunen of er ombeurten een of twee te kiezen. Je kunt een actieland het beste drie jaar steunen. Per land zijn er drie of vier projecten geselecteerd, gericht op kerkopbouw, armoedebestrijding, begeleiding van kinderen, landbouwverbetering of opvang van vluchtelingen. 

 

Nieuwsgierig naar deze vernieuwde manier van projectsteun? Je Kerk in Actie-consulent kan je er alles over vertellen en helpt je graag op weg! Kijk voor de contactgegevens van je consulent op kerkinactie.nl/consulenten

De materialen van de zeven actielanden komen in de loop van 2023 beschikbaar.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. Wereldwijd komen we, samen met lokale kerken en organisatie, in actie tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie zijn gericht op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, die niet in vrijheid kunnen geloven en die in armoede leven. Lees meer op kerkinactie.nl.