Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

CollecteKracht

Kerk in Actie organiseert jaarlijks een landelijke huis-aan-huiscollecte. Op deze pagina vind je alle relevante informatie voor collectecoördinatoren: je leest actuele informatie over de collecte, kunt documenten downloaden en inloggen in CollecteKracht.

CollecteKracht

Direct inloggen CollecteKracht

In dit collecteportaal krijg je toegang tot de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummers) van de collectanten in jouw gebied. De gebruikershandleiding voor CollecteKracht helpt je op een eenvoudige manier stap voor stap door het programma heen.

Collecteweek 2022

Van 21 t/m 26 november 2022 (week 47) zetten we ons samen in voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Lees meer op kerkinactie.nl/griekenland.

Promotiemateriaal

Gebruik onderstaand filmpje om mensen enthousiast te maken om mee te collecteren. Vraag mensen persoonlijk. Onze ervaring is dat men dan het snelst 'ja' zegt.

 

Betrek je gemeente

Speciaal voor je kerkelijke gemeente hebben we materiaal ontwikkeld met concrete activiteiten over hoe je als coördinator jouw gemeente, zoals de diaconie of de jeugdgroep, op een leuke en zinvolle manier kunt betrekken bij de collecte. Download de flyer hier.

Collecte-updates

Heb je alle collecte-updates voor coördinatoren ontvangen? Lees ze hier:
- Collecte-update 1: Webinar over situatie vluchtelingenkinderen Griekenland
- Collecte-update 2: Voorbereiding collecte 2022 van start

Contact opnemen

Voor alle vragen over de huis-aan-huiscollecte en het programma CollecteKracht kun je mailen naar collecte@kerkinactie.nl of bellen naar 030-8801701.

Veelgestelde vragen