Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Blijf alsjeblieft voor ons bidden”

Toen de twee aardbevingen in Syrië plaatsvonden, eergisteren, was ds. Harout Selimian uit Aleppo in buurland Libanon. Hij keerde in allerijl terug en zette direct zijn kerk open voor iedereen die hulp nodig heeft. “We proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. Bid voor ons”.

De kerk open

Ds. Selimian is predikant van de Armeense Kerk in Syrië, partnerkerk van Kerk in Actie. In allerijl is hij teruggekeerd naar zijn gemeente. Hij schrok van wat hij aantrof, Aleppo ligt precies op een breuklijn. “Meer dan 120 gebouwen zijn volledig ingestort. Maar wat veel erger is: er zijn in Aleppo inmiddels 580 dodelijke slachtoffers geteld. Meer dan 1400 mensen uit onze stad zijn gewond. Wij hebben onze kerk opengesteld voor een paar honderd families die geen huis meer hebben. We geven hen te eten en te drinken, en we hebben kleding en dekens voor hem. We proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. Blijf alsjeblieft voor ons bidden!”.

Gebed

De Raad van Kerk in het Midden-Oosten, waar Kerk in Actie mee samenwerkt, heeft op haar website een gebed gepubliceerd:

God van het leven en Schepper van ons allen,
met één hart en in afhankelijkheid bidden we samen.
Heb genade, wees ons nabij en bescherm ons  met uw grenzeloze ontferming. 
Verberg uw aangezicht niet voor ons! 
Red ons, Heer, want U bent onze kracht en hoop, en wij vertrouwen op U.
Glorie aan God, voor altijd.

Opheffen sancties

Niet alleen ds. Selimian zet zijn kerk open. Alle kerken in het getroffen gebied in Syrië doen dat. De Raad van Kerken in het Midden-Oosten doet een oproep om de internationale sancties tegen Syrië op te heffen, omdat die een goede hulpverlening in de weg staan. “We dringen aan op onmiddellijke opheffing en het verlenen van toegang tot al het materiaal, zodat sancties mogelijk geen misdaad tegen de menselijkheid worden”, aldus hun statement.

Kerk in Actie staat in nauw contact met ds. Harout Selimian uit Aleppo. Zodra er een nieuwe update van hem komt, publiceren we die op onze website.

Ook Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Beiroet, voelden de trillingen van de aardbeving. Ze leven intens mee met de mensen in het getroffen gebied, en schreven dit gebed:

Over dit project

Op 6 februari 2023 werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp aardbeving Syrië