Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Door corona 140 miljoen meer kinderen in arme gezinnen

Wereldwijd leven meer dan 725 miljoen kinderen in arme gezinnen, vooral in Afrika en Zuid-Azië. In 2020 is dat aantal door de coronacrisis met 140 miljoen kinderen gestegen, omdat werk en inkomsten van hun ouders weg vielen. Hoewel de meeste kinderen zelf niet ziek zijn, dreigen zij wel het grootste slachtoffer te worden.

Een verloren schooljaar

Wereldwijd gingen vrijwel alle scholen voor kortere of langere tijd dicht. Dat raakte 1,6 miljard kinderen. Een derde deel van deze kinderen kon niet worden bereikt met online onderwijs, vooral in Afrika en Zuid-Azië. In vele landen gaan de scholen nu pas weer open en hebben veel kinderen een heel schooljaar verloren. 

Kwetsbare kinderen het grootste slechtoffer

Het aantal kinderen dat moest werken daalde de afgelopen twintig jaar. Nu verwachten we voor het eerst weer een stijging. Kwetsbare kinderen die een jaar niet naar school zijn gegaan, komen moeilijk terug in het onderwijs. Door de lockdown zijn gezinnen letterlijk opgesloten, wat meer huiselijk geweld veroorzaakt door alle frustratie en problemen. De gezondheidszorg staat onder grote druk met extra risico’s voor kinderen onder de vijf jaar, meer ondervoeding, vertraging in vaccinatie tegen kinderziekten, minder zorg voor kinderen met hiv.

Wat bood Kerk in Actie kinderen in het coronajaar?

Kerk in Actie werkte in 2020 met ruim 100 partnerorganisaties in 29 landen aan projecten met en voor kinderen en jongeren. We richten ons vooral op kansen bieden voor jongeren van 15 tot 25 jaar, maar ook op veiligheid, op toegang tot basisonderwijs en op ruimte voor kinderen en jongeren in de kerk.

Bij veel organisaties heeft hun werk vanwege de lockdown door corona enige tijd op een lager pitje gestaan. Gelukkig is het meeste werk inmiddels weer hervat, vaak in aangepaste vorm. Grote groepen mogen niet bij elkaar komen, scholen waren vaak voor langere tijd gesloten. Er moesten mondkapjes komen, voorlichting over corona en noodzakelijke hygiëne.

Kerk in Actie besteedde ruim 1,5 miljoen euro extra aan noodhulp en extra projecten vanwege corona. In bijna alle gevallen waren daar kinderen bij betrokken. We boden vooral voedselhulp aan gezinnen met alleenstaande ouders. 

Europa
We boden voedselhulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en juridische hulp aan minderjarige vluchtelingen op Lesbos.

Latijns Amerika
We gaven voedselpakketten voor voor alleenstaande moeders en migranten uit Venezola.

Midden Oosten
In Israël worden Joodse en Palestijnse schoolkinderen van 10 tot 13 jaar aan elkaar gekoppeld om elkaar beter te leren kennen en negatieve stereotypen te doorbreken. Het lesprogramma werd met succes volledig omgezet naar online. Op dit moment doen 25 scholen mee.

Azië
We gaven extra voorlichting en voedselhulp in Bangladesh, Myanmar en Pakistan. 

Afrika
In vrijwel alle landen waar we actief zijn werd extra voedselhulp geboden. In Zuid-Afrika stapte men over naar online onderwijs. In Oeganda moest een oplossing gevonden worden voor straatkinderen vanwege de lockdown. Ze werden eerst in een leegstaand schoolgebouw ondergebracht en later naar diverse opvangplekken. In Rwanda zochten vrijwilligers kwetsbare kinderen thuis op om hen te helpen met lezen. 

Lees de verhalen over kinderprojecten die we konden steunen dankzij uw bijdragen. Dank u wel!

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project