Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor Myanmar

Sinds het leger in Myanmar (voorheen Birma) begin 2021 een abrupt einde maakte aan de prille democratie in dit Aziatische land, is het geweld toegenomen en voltrekt zich een stille ramp. De media-aandacht is geluwd, maar laten we de bevolking van Myanmar niet vergeten. Leef en bid mee!

Gebed voor Myanmar

Almachtige God onze Vader,
Wij komen tot U met een nederig hart.
Hoor ons gebed voor de bevolking van Myanmar, die wordt onderdrukt, ontheemd is geraakt en in wanhoop leeft vanwege het militaire regime.

Wij bidden voor de mensen in Myanmar.
Mogen zij vrij zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.
Wij bidden voor de kinderen in Myanmar.
Mogen zij vrij zijn van honger en gevaar.
Wij bidden voor de jongeren in Myanmar.
Mogen zij vrij zijn van onderdrukking en geweld.
Wij bidden voor de ouders in Myanmar.
Mogen zij vrij zijn van verdriet en rouw.

Wij bidden voor de religieuze leiders in Myanmar.
Mogen zij vrij zijn van angst en wijsheid krijgen om de mensen te helpen. 
Wij bidden voor de politieke leiders in Myanmar.
Mogen zij vrij zijn van gevangenschap en onderdrukking.
Wij bidden voor de militaire leiders van Myanmar.
Mogen zij vrij zijn om rechtvaardig te handelen.

Zodat het land Myanmar vrede vinden. 
Zodat de rivieren van Myanmar stromen vol rechtvaardigheid.
Zodat de lente van Myanmar zal bloeien van bevrijding.
Zodat de dagen van Myanmar gezegend zijn.
Zodat Uw wil gedaan worden in Myanmar.

[Engelstalige versie onder de foto]

Dit gebed is geschreven door HtetPaing YeMaung. Htet komt uit Myanmar en woont op dit moment in Nederland, waar hij promotieonderzoek doet aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van zijn onderzoek is het Oude Testament en Vredestheologie.
Dit gebed is geschreven door HtetPaing YeMaung. Htet komt uit Myanmar en woont op dit moment in Nederland, waar hij promotieonderzoek doet aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van zijn onderzoek is het Oude Testament en Vredestheologie. 
Lees ook:
Wat doet Kerk in Actie in Myanmar?

Wat doet Kerk in Actie in Myanmar?

Prayer for Myanmar 

Almighty God our Father,
We come to your presence with a humble heart.
Hear our prayer for the people of Myanmar who are being oppressed, displaced, and are living in despair because of the military regime.

We pray for the people in Myanmar. May they be free from physical sufferings and mental sufferings.
We pray for the children in Myanmar. May they be free from hunger and danger.
We pray for the youths in Myanmar. May they be free from being oppressed and violated.  
We pray for the parents in Myanmar. May they be free from grief and sorrow.

We pray for the religious leaders in Myanmar. May they be free from fear and receive wisdom to guide the people.
We pray for the political leaders in Myanmar. May they be free from detention and persecution.
We pray for the military leaders of Myanmar. May they be free to act justly.

May the land of Myanmar be healed. 
May the rivers of Myanmar flow with justice.
May the spring of Myanmar blossom for liberation. 
May the days of Myanmar be blessed.
May Your will be done in Myanmar.

[Hoofdfoto: ANP]

 

Over dit project

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie (Myanmar)