Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat doet Kerk in Actie in Myanmar?

Sinds het leger in Myanmar (voorheen Birma) begin 2021 een abrupt einde maakte aan de prille democratie in dit Aziatische land, is het geweld toegenomen en voltrekt zich een stille ramp. Kerk in Actie steunt er meerdere partnerorganisaties, die onder zware omstandigheden hulp blijven bieden.

In februari 2021 maakte het leger een abrupt einde aan de prille en kwetsbare democratie in Myanmar, het voormalige Birma. De democratisch gekozen Aung San Suu Kyi werd aan de kant gezet. Protesten daartegen werden de kop in gedrukt, en het geweld is sindsdien alleen maar toegenomen. Dorpen worden platgebrand, of vanuit de lucht gebombardeerd. Daarbij worden regelmatig scholen, ziekenhuizen en andere burgerdoelen geraakt. Bijna twee miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en er zijn al 6.000 burgerslachtoffers gevallen. Er is een enorme voedselcrisis: meer dan 15 miljoen mensen, een derde van de bevolking, heeft dringend voedselhulp nodig. 

De coup treft de hele bevolking van Myanmar. Waar vóór de coup vooral etnische minderheidsgroepen onderdrukt werden, wordt nu iedereen geraakt. Nu mensen hebben geroken aan de democratische beweging, is er onder de hele bevolking een sterk verlangen om die te behouden. Daardoor is direct na de coup een breed gedragen protestbeweging ontstaan tegen de militaire machthebbers.

Betrokkenheid cruciaal

Het werk van onze partnerkerken- en organisaties in Myanmar staat onder grote druk. Zij moeten hun werk onder zeer zware omstandigheden doen. De vele aanvallen maken dat stafmedewerkers die naar projectgebieden reizen veel risico lopen. Daarnaast slaan mensen op de vlucht. Zo trekken veel jongeren uit de dorpen weg om in de anonimiteit van grotere steden recrutering door gewapende groepen te ontwijken. Na een verwoestende orkaan in mei weigerde het leger internationale waarnemers en hulpverleners toegang te geven tot het getroffen gebied. 

Kerk in Actie ondersteunt de bevolking in Myanmar door samen te werken met lokale partnerkerken en -organisaties en zal dit ook blijven doen. Internationale steun en betrokkenheid is cruciaal als hart onder de riem en morele steun voor deze organisaties en voor de bevolking. 

Deze partnerorganisaties steunt Kerk in Actie

Kerk in Actie ondersteunt acht (kerkelijke) partnerorganisaties in Myanmar zelf, en twee organisaties die vanuit Thailand in de grensstreek met Myanmar (nood)hulp bieden aan mensen op de vlucht. 

Levensonderhoud

Een aantal partnerorganisaties in Myanmar ondersteunt met name vrouwen en jongeren om, ondanks het vele geweld, in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Zij zetten onder meer inkomensgenererende projecten op en bieden trainingen aan op bijvoorbeeld het gebied van landbewerking.[tekst loopt door onder foto]

Kinderen en jongeren

Andere organisaties richten zich op kinderen en jongeren. Zij ondersteunen bijvoorbeeld (dorps)gemeenschappen in het omzien naar en beschermen van kinderen. Door voorlichting te geven over het belang van onderwijs, stimuleren ze dat kinderen naar school gaan en voorkomen ze dat kinderen al op jonge leeftijd meewerken op het land. Ook delen deze organisaties kennis over de rechten van kinderen en jongeren, bijvoorbeeld via scholen en social media, en zetten ze projecten op waarbij kinderen en jongeren met elkaar in gesprek gaan over thema’s rond vrede en geloof. Kinderen en jongeren krijgen hierdoor meer begrip voor leeftijdgenoten met een andere religieuze en/of etnische achtergrond. Juist daar waar vreedzaam samenleven zo onder druk staat is dit van groot belang voor nieuwe generaties.

[tekst loopt door onder foto]

Traumaverwerking via kerken

Ook ondersteunen we een programma voor traumaverwerking van de Raad van Kerken van Myanmar, gericht op kinderen en jongeren. In een land waar zoveel mensen gebukt gaan onder verlies en trauma, is de aanwezigheid van de kerk van groot belang. Daarnaast zijn de gevolgen van het conflict, en van de coronacrisis, zo ingrijpend dat deze grote gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. Zo lijden veel kinderen en jongeren aan een posttraumatische stressstoornis, en nemen drugsverslaving en zelfmoord onder jongeren snel toe. Tegelijkertijd is praten over psychisch welzijn vaak nog een taboe.

De Raad van Kerken wil meer aandacht vragen voor deze problematiek. Daarom traint ze, samen met experts, (jongere) leiders in kerken op het gebied van mentale gezondheid en psychologische zorg. Deze zorg helpt jongeren om hun trauma’s te verwerken en, ook al blijven de omstandigheden ernstig, in zekere mate hun leven weer op te pakken.

Daarnaast licht de Raad van Kerken ouders en verzorgers voor over het belang van aandacht voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren.

Noodhulp aan vluchtelingen

Tot slot bieden onze twee partnerorganisaties in het grensgebied met Thailand noodhulp, waaronder (mobiele) medische en psychosociale hulp aan vluchtelingen en vluchtelingenkinderen. 

Over dit project

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie (Myanmar)