Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 6 okt 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Israël, Israëlzondag)

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/gesprekisrael

Over dit project

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen.