Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 1 dec 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Moldavië, Advent)

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Wat betekent dit project voor Nastea?

Als mijn school uit is ga ik direct naar Bethania. Dat doe ik al héél lang, want mijn moeder is daar ook. Ze is juf in een van de huiswerkklassen. Eerst krijgen we in de eetzaal een warme maaltijd. Het is altijd zo lekker! En gezellig, want mijn vrienden Alex en Nathan zijn er ook. Na het eten mogen we een poosje buiten spelen op het grote sportveld. Na een poosje roept de juf ons, en gaan we in de klas ons huiswerk maken. En als er nog tijd over is, mag ik schilderen. Dat doe ik het aller-, allerliefst!”

Download deze collectefilm voor gebruik in de kerkdienst

Over dit project

Door werkloosheid en armoede in Moldavië werkt een deel van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen ontvangen zorg thuis.