Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 11 aug 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Pakistan)

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.

Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Wat betekent dit project voor Bobby?

“In mijn werk bij de politie krijg ik vaak geld aangeboden van mensen die willen dat ik hun boete kwijtscheld of overtreding door de vingers zie. Vroeger viel ik wel eens voor die verleiding, maar sinds ik een training bij OTS heb gevolgd, weet ik hoe ik kan reageren. Ik zeg nu dat mijn prijs al betaald is, door Christus, en dat ik het aanbod weiger. De training heeft mijn leven radicaal veranderd. Ik sta nu sterker in mijn geloof, ontvang kracht van God om niet voor verleidingen te vallen en verzorg inmiddels zelf trainingen bij OTS.”

 

Over dit project

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.