Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 1 sep 2024

Collecte Protestantse Kerk 2024 - Missionair werk (Nederland, pioniersplekken)

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven met subsidie die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is.

Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.