Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 21 jan 2024

Collecte Protestantse Kerk 2024 - Missionair werk (Nederland)

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn.

Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.