Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Fonds op naam

Met een Fonds op Naam biedt Kerk in Actie mensen de gelegenheid bij leven of in het testament een eigen fonds op te richten. Met een specifieke doelstelling binnen het werkgebied van Kerk in Actie voor een bijdrage van 50.000 euro of meer.

U bepaalt het doel en de naam

U bepaalt zelf het doel. Bijvoorbeeld voor een bepaalde regio of voor bepaalde activiteiten. Ook bepaalt u de naam van het fonds. Dat kan een naam zijn die aangeeft wat het fonds beoogt; een familienaam, de naam van iemand die u wilt gedenken of een bedrijfsnaam.

Uw eigen Fonds op Naam

Iedereen kan een Fonds op Naam oprichten: particulieren, bedrijven, stichtingen etc. Dat kan al bij leven, maar ook door middel van een testamentaire bepaling. Ook kan in het testament komen te staan dat u de nalatenschap toegevoegd wilt zien aan een, nog bij leven opgericht, Fonds op Naam.

Bij een bedrag van € 50.000

Een Fonds op Naam vormt een apart en zichtbaar onderdeel binnen het werk van Kerk in Actie. Zonder dat het zelf een rechtspersoon is. Roep een Fonds op Naam in het leven met een schenking of erfstelling van € 50.000 of meer.

Hoe werkt het in de praktijk?

Hoe kan een fonds op naam er in de praktijk uitzien voor een particulier?

Een voorbeeld:
U geeft een renteloze lening van bv. € 50.000 aan Kerk in Actie en dat bedrag wordt ondergebracht in een Fonds op Naam. Met een door u gekozen naam en bij Kerk in Actie ondergebracht. Uit dit fonds wordt ieder jaar een vijfde deel in dit geval € 10.000) onttrokken ten behoeve van het werk van Kerk in Actie. De jaarlijkse onttrekking is een schenking. Met een acte periodiek schenken maakt u maximaal gebruik van de fiscale aftrekmogelijkheden. Het (restant) van de lening dient u in het betreffende jaar in de fiscale box 3 op te nemen. Dit in verband met de vermogensrendementsheffing.

Waarom zou u het doen?

Bij leven kunt u een aanzienlijk bedrag geven aan Kerk in Actie, waarbij u de besteding spreidt over minimaal 5 jaar. Zo kunt u er fiscaal van profiteren. Ook na uw dood gaan de afspraken, die zijn gemaakt over de besteding van uw fonds, gewoon door. U heeft daarmee het heft in eigen hand wat er met (een deel van) uw vermogen gebeurt.

Meer informatie

Neem contact op met Dorine de Jager via d.dejager@protestantsekerk.nl  of (030) 880 1466.