Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Periodieke gift

Een periodieke gift is een mooie manier om het werk van Kerk in Actie financieel te steunen. Een periodieke gift is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. U kunt daardoor meer geven zonder dat het u meer kost.

Periodieke Gift: voor hetzelfde geld geeft u meer

Giften aan Kerk in Actie kunt u van de belasting aftrekken. Er geldt dan wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Laat u dit fiscale voordeel ten goede komen aan Kerk in Actie, dan geeft u meer zonder dat het u meer kost.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst ;
  • u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens één keer per jaar) de toegezegde bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • Kerk in Actie geen tegenprestatie levert voor uw gift.

Hoe werkt het?

  1. als u meer wilt weten: lees bijgaande brochure
  2. bereken uw voordeel met de Schenkcalculator;
  3. download* rechts de overeenkomst en vul die in;
  4. stuur de overeenkomst op volgens de instructies bij de Schenkcalculator of in de toelichting van de overeenkomst.

* U kunt de overeenkomst ook opvragen via de donateursadministratie

Bereken uw voordeel

Met de Schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan Kerk in Actie. Het voordeel neemt toe als u ook eventuele giften aan andere doelen of aan de plaatselijke kerk ook vastlegt in een overeenkomst Periodiek Schenken

RSIN en de Belastingdienst

Wanneer u uw belastingaangifte regelt en uw giften wilt opgeven kan de Belastingdienst vragen om een RSIN nummer. Dit hoeft echter alleen wanneer er sprake is van een Notariële Schenkingsakte of een Overeenkomst Periodieke Gift. Het RSIN nummer van Kerk in Actie/Protestantse Kerk is 813 612 809. Er kan ook gevraagd worden door de Belastingdienst om een transactienummer. Deze vindt u op het formulier Overeenkomst Periodieke Gift. Wanneer er sprake is van een Notariële Akte, dan kunt u volstaan met het invullen van een 0.

Meer weten of een overeenkomst opvragen?

Neem dan contact op met de donateursadministratie: donateurs@kerkinactie.nl of (030) 880 1456.