Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecteren tijdens een speciale viering in 2024

Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen. Plaatselijke kerken vieren dat er een kind wordt gedoopt, dat jongeren belijdenis doen of dat scholieren hun diploma halen. Op dit soort momenten is het mooi om ook uitdrukking te geven aan de betrokkenheid bij mensen dichtbij of ver weg, die vaak onder andere omstandigheden leven.

Hieronder vind je een overzicht van collectesuggesties voor bijzondere momenten in het jaar. Op kerkinactie.nl/collecte staat van elk project meer informatie.

Doopdienst

Collecte Kerk in Actie: Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië
kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie

Belijdenisdienst

Collecte Kerk in Actie: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda
kerkinactie.nl/kerkrwanda

Stille Week / Vesperdiensten

Collecte Kerk in Actie: Jongeren opleiden voor horeca in Colombia
kerkinactie.nl/jongerenhoreca

Moederdag

Collecte Kerk in Actie: Maatje voor gezinnen zonder ouders in Zambia
kerkinactie.nl/kinderenzambia

Hemelvaart

Collecte Kerk in Actie: De kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten
kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten

Pinksteren

Collecte Kerk in Actie: Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh
kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

Vaderdag

Collecte Kerk in Actie: Kinderen in achterstandswijk Colombia weerbaar maken
kerkinactie.nl/kinderencolombia

Examenuitslagen

Collecte Kerk in Actie: Jongeren aan het werk in Ghana
kerkinactie.nl/jongerenghana

Dag afschaffing slavernij

Collecte Kerk in Actie: Geen kindslaven in de visserij in Ghana
kerkinactie.nl/kindslavenghana

Zomervakantie

Collecte Kerk in Actie: Actie Vakantietas voor kinderen in armoede in Nederland
kerkinactie.nl/vakantietas

Wereldarmoededag

Collecte Kerk in Actie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië
kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Hervormingsdag

Collecte Kerk in Actie: Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte
kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Wereldaidsdag

Collecte Kerk in Actie: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda
kerkinactie.nl/kinderenrwandaWas deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)