Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand samen verder met GroeneKerken 

Vanaf 1 juni is GroeneKerken een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Tearfund heeft zich teruggetrokken om zich meer te focussen op het initiatief GroenGelovig. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: “Het is goed dat er nu een nieuwe rolverdeling is die past bij de identiteiten van de dragende partijen. Samen met Maatschappij van Welstand willen we verder bouwen aan inhoudelijke verdieping van GroeneKerken.”

Zorg voor Gods schepping

Tearfund heeft zich per 1 juni teruggetrokken uit GroeneKerken om zich meer te kunnen focussen op het initiatief GroenGelovig. GroeneKerken wordt daarmee een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Karin van den Broeke kijkt met dankbaarheid terug op de jarenlange samenwerking met Tearfund: “Samen hebben we zichtbaar gemaakt hoe de zorg voor Gods schepping met het hart van kerk-zijn verbonden is.”

Koploperspositie

Minella van Bergeijk, directeur van Tearfund licht het besluit toe: “Recht doen aan Gods schepping is één van onze speerpunten en daarom zet Tearfund zich al jaren in op het gebied van duurzaamheid. Wij wilden dat meer kerken een koploperspositie zouden innemen en zichtbaar zijn in de buurt met een thema als duurzaamheid. Vanuit dat verlangen startten we in 2011 samen met Kerk in Actie de actie GroeneKerken. We zijn dankbaar dat de pioniersfase voorbij is. GroeneKerken is volwassen geworden en het is bemoedigend om te zien dat het nu een goed lopende organisatie is met eigen activiteiten die voorzien in een behoefte. We hebben het volste vertrouwen in Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand: GroeneKerken is bij hen in goede handen.”

Nieuwe rolverdeling

“Tearfund staat aan de wieg van veel mooie initiatieven die op een originele en verfrissende manier gestart worden,” vervolgt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “GroeneKerken is daar een prachtig voorbeeld van. Nu er een goed fundament ligt, past het helemaal dat Tearfund de bakens verzet en juist GroenGelovig gaat verdiepen en versterken. De samenwerking was bijzonder stimulerend en de verbindingen blijven voor de toekomst!”  Karin van den Broeke kan dit alleen maar beamen. “Samen maakten we zichtbaar hoe de zorg voor Gods schepping met het hart van kerk-zijn verbonden is. De nieuwe rolverdeling past bij de identiteiten van de dragende partijen. Kerk in Actie ziet de kracht van door het christelijke geloof geïnspireerde gemeenschappen, in binnen- en buitenland. In Nederland gaan we verder met GroeneKerken als lokale kerkgemeenschappen die duurzaam leven als een vertaling van hun geloof en als een voortdurende uitdaging beschouwen. De continuïteit van GroeneKerken willen we borgen en samen met de Maatschappij van Welstand bouwen we verder aan meer inhoudelijke verdieping. Graag ontmoeten we Tearfund ook weer rond aanvullende initiatieven op het terrein van GroenGelovig.”

Duurzaamheid op de kaart

Groene Kerken is in 2011 als initiatief van Tearfund en Kerk in Actie gestart met als doel om kerken te stimuleren om te verduurzamen en groener te worden. Vanaf 2020 sloot  Maatschappij van Welstand aan. Inmiddels doen meer dan 350 geloofsgemeenschappen mee en is het bovendien gelukt om duurzaamheid meer op de kaart te zetten in kerkelijk Nederland.  

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)