Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie is ISO 9001:2015-gecertificeerd

Kerk in Actie is sinds november 2021 ISO 9001:2015-gecertificeerd. Daarnaast hebben we gewerkt aan een zelfevaluatie van de CHS Alliance. Graag leggen we uit waarom deze certificaten zo belangrijk zijn voor het werk van Kerk in Actie.

Wat is ISO 9001?

De ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Deze certificering betekent dat het kwaliteitsmanagement van Kerk in Actie voldoet aan deze internationale norm. Bij ISO wordt gekeken naar alle processen van Kerk in Actie met focus op onze klant, de partner in ons geval. Kerk in Actie is nu gekwalificeerd voor deze norm met specifieke kenmerken van een ontwikkelingsorganisatie. Naast het ISO 9001-certificaat heeft Kerk in Actie een Partos 9001-verklaring gekregen. Dit keurmerk is ontwikkeld door Partos (de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking) als toepassing van de ISO 9001 in de ontwikkelingssector en houdt rekening met de specifieke omstandigheden van ons werk en werkveld.

Wat is de CHS Alliance?
De CHS Alliance is een wereldwijde alliantie van humanitaire- en ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten om hulp beter te laten werken voor mensen. De CHS Alliance vindt dat organisaties effectievere hulp van hogere kwaliteit leveren als ze verantwoording afleggen aan de mensen die ze dienen en heeft hiervoor de Core Humanitarian Standard (CHS) ontwikkeld. De mensen en gemeenschappen die getroffen worden door rampen staan in deze standaard centraal. Kerk in Actie is het daarmee helemaal eens en heeft daarom half juli de eerste stap afgerond in het verbeterproces door een zelfevaluatie te doen. Dit houdt in dat we onder de loep hebben genomen hoe de CHS principes/toezeggingen (commitments) in ons werk zijn opgenomen en op welke gebieden we zouden kunnen verbeteren. De zelfevaluatie voor de CHS Alliance is primair gericht op de noodhulp van Kerk in Actie, maar het verbeterplan raakt het bredere werk van Kerk in Actie. 

Waarom de ISO-certificering én de CHS zelf-evaluatie?
Voor beide standaarden staat 'leren' en 'verbeteren' centraal en kijken we naar hoe onze klanten ons werk ervaren. Waarom doen we dan beide? Een ISO 9001-certificering is verplicht voor onze samenwerking in de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, waarin de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 officieel zijn verenigd. De CHS-zelfevaluatie was een wens van Kerk in Actie: we willen leren hoe onze partners en onze doelgroep ons ervaren en waarop we kunnen verbeteren. Waar de ISO-norm vooral kijkt naar het werk van Kerk in Actie voor de partners, kijkt CHS vooral naar de ‘eindgebruiker’, namelijk de mensen die via onze partners geholpen worden. 

We zijn blij dat we beide trajecten hebben afgerond en daarmee, al lerende, het werk van Kerk in Actie steeds verder kunnen verbeteren.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)