Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie pleit samen met andere hulporganisaties voor humaan asielbeleid

Vluchtelingen zijn de dupe van een falend ad-hoc beleid. Honderden kwetsbare asielzoekers, waaronder jongeren en kinderen, slapen zonder een dak boven hun hoofd in Ter Apel. De chaos wordt met de dag groter. Als organisaties die in conflictlanden werken grijpt dit ons aan. Daarom roept Kerk in Actie, samen met de Protestantse Kerk, de Raad van Kerken in Nederland en andere noodhulp-, mensenrechten-, vredesorganisaties, minister-president Mark Rutte op om dringend actie te ondernemen.

Geen vluchtelingencrisis

Alle organisaties die deze oproep ondertekenen werken vaak met mensen op de vlucht, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Daar zijn redenen voor: een falende overheid, extreme armoede, vervolging, natuurrampen of een oorlog. Deze redenen gaan voor Nederland niet op. Er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen.

Schandalige situatie Ter Apel

Wij roepen de minister-president op om de regie te nemen. Er moet een einde komen aan de schandalige situatie in Ter Apel. Er moet een einde komen aan het al jarenlange ontmoedigingsbeleid met maar een doel: een afschrikkende werking. Er moeten structurele langtermijnoplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Het kan: Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Lees het onderstaande statement:

26 augustus 2022

Wij willen een humaan asielbeleid

Ter Apel is ons eigen Moria. 

Vluchtelingen zijn de dupe van een falend ad-hoc beleid.  Honderden kwetsbare asielzoekers, onder wie  jongeren en kinderen, slapen zonder een dak boven hun hoofd in Ter Apel. De chaos wordt met de dag groter.

Sinds gisteren verleent Artsen zonder Grenzen medische noodhulp in Ter Apel omdat de Nederlandse overheid het laat afweten. Wij zijn blij dat Artsen zonder Grenzen haar medische expertise inzet, want de situatie is onhoudbaar. 

Als noodhulp-, mensenrechten-, vredesorganisaties en kerken die in conflictlanden werkzaam zijn, grijpt dit ons aan. Wij werken vaak met mensen op de vlucht, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Daar zijn redenen voor: een falende overheid, extreme armoede, vervolging, natuurrampen of een oorlog. 

Deze redenen gaan voor Nederland niet op. Laat dat ook duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. 

Dat moet stoppen! Er moet een einde komen aan de schandalige situatie in Ter Apel. Er moet een einde komen aan het al jarenlange ontmoedigingsbeleid met maar een doel: een afschrikkende werking. 

Minister President Rutte, wij roepen u op om actie te ondernemen. Er moeten structurele lange termijnoplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Amnesty International Nederland
CARE Nederland
Cordaid
Kerk in Actie / Protestantse Kerk Nederland
Oxfam Novib
PAX
Raad van Kerken in Nederland
Red een Kind
Save the Children
SOS Kinderdorpen
Stichting Vluchteling
Tearfund Nederland
War Child
World Vision Nederland

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)