Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie stopt met het huidige reisprogramma

Kerk in Actie heeft besloten te stoppen met het huidige reisprogramma. Voor dit besluit hebben diverse overwegingen een rol gespeeld. Het betreft onder meer het gegeven dat dit geen kernactiviteit van Kerk in Actie is; de risico’s die met reizen samenhangen, die nog duidelijker zijn geworden door de Covid-19 pandemie, en het belang van duurzaamheid.

Reizen geen kernactiviteit

Kerk in Actie voert namens de gemeenten van de Protestantse Kerk missionaire en diaconale taken uit in ontwikkelingslanden. Kerk in Actie doet dat via haar partners, zoals kerken en kerkelijke organisaties. Het organiseren van reizen behoort daarmee niet tot de kernactiviteiten. 

Risico's zijn te hoog geworden

Door het organiseren van reizen treedt Kerk in Actie op als reisorganisatie. Dat betekent dat Kerk in Actie aan wettelijke eisen moet voldoen en risico’s loopt. Door de Covid-19 pandemie zijn de risico’s verder toegenomen. Wij verwachten dat in de landen waar Kerk in Actie actief is, Covid-19 nog lang zal doorwerken.

Betrokkenheid op andere wijze vormgeven

Het ondernemen van reizen geeft betrokkenheid bij projecten van Kerk in Actie. In de afgelopen periode hebben we geleerd dat die betrokkenheid vorm kan krijgen op andere manieren dan via fysieke reizen. Als een van de concrete uitwerkingen van het nieuwe beleidskader willen wij in overleg met gemeenten en diaconieën zoeken naar creatieve manieren om betrokkenheid bij het werk van Kerk in Actie te stimuleren, waarbij wij als kerk onze ecologische voetafdruk kleiner maken.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)