Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat kunnen kerken doen om Afghanen te helpen?

Nu er Afghaanse vluchtelingen en evacués in Nederland zijn, kunnen kerken helpen om deze mensen op te vangen. Kerk in Actie heeft, in contact met COA en Takecarebnb, tips om in actie te komen.

Nu er Afghaanse vluchtelingen en evacués in Nederland zijn, kunnen kerken helpen om deze mensen op te vangen. Kerk in Actie heeft, in contact met COA en Takecarebnb, tips om in actie te komen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht zelfs een tekort aan opvangplekken (Friesch Dagblad, 26-08-2021). Wat kunt u doen?

Kerk in Actie heeft, in contact met COA en Takecarebnb, de volgende tips: 

1. Bied Afghaanse vluchtelingen logeerplekken aan 

Via takecarebnb.org kunt u nu ook Afghaanse vluchtelingen die al door de procedure zijn een logeerplek aanbieden voor drie maanden. Takecarebnb maakt gebruik van de logeerregeling van COA. Maar u kunt ook andere asielzoekers opnemen die al door de procedure zijn, om de AZC’s te ontlasten.

2. Help bij noodopvanglocaties - geef een warm welkom

Op de noodopvanglocaties in Zoutkamp, Heumensoord en Zeist kunnen kerken hun activiteiten bekend maken. Dit geldt ook voor de overige AZC’s met noodopvang die nog zullen komen. Wacht u even tot de eerste levensbehoeften (eten, onderdak) door COA zijn geregeld, en de quarantaineperiode is afgelopen en overleg daarna met de locatiemanager over het geven van een 'warm welkom': taallessen, fietslessen, welkomstmaaltijden, culturele bijeenkomsten. Wilt u een ontmoeting of activiteit starten door of voor Afghaanse (of andere) vluchtelingen in Nederland, maar ontbreekt het u aan financiën? Meldt dan nu uw initiatief aan bij Wijdoenmee! Wijdoenmee steunt kleine initiatieven die een groot verschil maken voor nieuwkomers.

3. Stel gebouwen beschikbaar voor tijdelijke opvang

Hebt u kerken of andere gebouwen die leegstaan of nauwelijks worden gebruikt, (bv. door covid-19) en geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opvang of kleinschalige opvang van minderjarige jongeren, bespreek dan met uw College van Burgemeester en Wethouders en/of met het COA of hier vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. 

In het algemeen geldt: overleg in uw kerkelijke gemeente en stem uw plannen goed af met gemeente en COA. We willen er zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, geaardheid of geslacht. 

“Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mattheüs 25, vs. 40)

Bid mee voor Afghanistan: