Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Update veiligheidssituatie in Afghanistan

Kerk in Actie maakt zich zorgen over de snel verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan na het vertrek van de buitenlandse troepen. Steeds meer gebieden vallen in handen van de Taliban. Mensen die samengewerkt hebben met buitenlanders of verdacht worden ‘westers’ te zijn, zijn hun leven niet zeker. Via dit bericht reiken we u een gebed aan en een oproep tot het tekenen van een petitie voor een ruimhartiger evacuatiebeleid.

Teken de petitie

Petitie: bescherming Afghaanse vluchtelingen

Teken de petitie: roep het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Wat moet er gebeuren?

  1. Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan
  2. Evacueer Afghaanse medewerkers
  3. Ondersteun de buurlanden
  4. Maak solidaire Europese afspraken

Donderdag 26 augustus informeerde het kabinet de Kamer dat het vertrekplan van het ambassadeteam en de militairen van het vliegveld in Kaboel in werking is getreden. Dit is een pijnlijk moment en betekent dat Nederland waarschijnlijk vandaag (26 augustus) de laatste vluchten zal uitvoeren.

Eerder deelden we een petitie om mensen ruimhartig te evacueren. Veel dank voor jullie steun! Deze petitie is op 17 augustus aan de Tweede Kamerleden aangeboden. Na een heftig Kamerdebat werd 18 augustus een motie van het D66-Kamerlid Salima Belhaj aangenomen om naast tolken ook fixers, journalisten, chauffeurs en mensenrechtenverdedigers die voor Nederland hebben gewerkt, te evacueren. Het kabinet zegde toe de motie 'naar letter en geest' uit te voeren. 

Geen uitzettingen meer na kamervragen

Met andere organisaties stuurde Kerk in Actie daarom op 20 juli een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid om ervoor te pleiten geen vluchtelingen terug te sturen naar dit uiterst onveilige land. Naar aanleiding van deze brief werden kamervragen gesteld. Op 11 augustus besloot de staatssecretaris om een half jaar lang geen mensen uit te zetten naar Afghanistan.

Diverse gemeenten in de Protestantse Kerk zijn nauw betrokken bij Afghaanse vluchtelingen. De afgelopen jaren heeft de Commissie Plaisier van de synode diverse maken gesprekken gevoerd met Afghaanse asielzoekers. We leven met hen mee en ook met de Nederlanders die via de krijgsmacht, de politie of via hulporganisaties hebben geprobeerd het land op te bouwen, wat nu teniet wordt gedaan. 

Gebed

Hieronder een gebed van ds. Maartje Wildeman, predikant in de Protestantse Gemeente te Balk. In Balk is al jarenlang betrokkenheid bij Afghaanse bewoners van het AZC.

God,
op klaarlichte dag

bidden wij voor plekken waar het donker heerst, zoals nu in Afghanistan,
waar mensen anderen het licht in de ogen niet gunnen
en in een mum van tijd afbreken van wat met moeite opgebouwd is.
Mensen gedreven door een duistere macht
die het voor hun rechtvaardigt haat, dood en verderf te zaaien.
Daar waar jarenlang ook is gestreden voor de goede zaak,
door de bevolking zelf, door hulpverleners en militairen, ook uit Nederland,
met hart en ziel gewerkt is aan vrede en veiligheid, aan stabiliteit en rust;
waar voorzichtig ruimte kwam voor positieve ontwikkelingen,
voor betere gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en gelijke kansen,
een strijd die velen met de dood hebben moeten bekopen
of met een voor het leven lang getekend zijn.
Wij bidden voor de Afghanen,
voor vrouwen, mannen en kinderen op de vlucht naar een veilige plek.
Voor hulpverleners in het nauw gedreven.
Voor hen die weg moeten maar eigenlijk niet weg willen.
Voor hen die weg willen maar niet weg kunnen.
God, wij bidden om ontferming over hen die onnoemelijk lijden
onder de kracht en de macht van de tot kwaad beluste mens.
Om de existentiële vragen die dit oproept
waartoe wij mensen hier op aarde zijn.
Behoed ons ervoor dat dit duister niet te groot, niet te sterk wordt.
Houd in ons het geloof en de hoop overeind dat ten allen tijden en plaatse
het laatste woord niet is aan het duister, maar aan het licht, uw licht
en wat daarvoor nodig is en ons te doen staat om dat ten volle te laten schijnen.
Amen.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)