Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Noodhulp Oekraïne

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Met de Giro555-actie 'Samen in actie voor Oekraïne' is veel geld opgehaald. Lees wat er met dit geld is gebeurd!

Noodhulp Oekraïne

Op de vlucht

De oorlog heeft miljoenen mensen ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in Oost-Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. 

Wat doet Kerk in Actie in Oekraïne? 

Samen met andere samenwerkende hulporganisaties heeft Kerk in Actie de krachten gebundeld. Er is met de actie Giro555 'Samen in actie voor Oekraïne' veel geld ingezameld, waarmee Kerk in Actie lokale partners helpt om mensen in nood hulp te bieden, zolang als het nodig is. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in de omliggende landen.

Een overzicht van de hulp die met Giro555-geld is gegeven: 

Oekraïne

  • Transporten met voedsel en medicijnen naar Oekraïne
  • Leefgeld voor kwetsbare ontheemden in Oekraïne, zoals chronisch zieken, kinderen, mensen met een handicap en mensen die hun huis verloren zijn door de oorlog 
  • Voedselhulp in combinatie met zaaigoed aan kleine boeren in het midden en oosten van Oekraïne
  • Noodhulppakketten en medische ondersteuning aan vluchtelingen in conflictgebied
  • Ondersteuning van evacuatie van vluchtelingen uit conflictgebieden
  • Ondersteuning noodhulpcentra van kerken in heel Oekraïne
  • Evacuaties van ontheemden (waaronder gehandicapten) uit oorlogsgebied
  • Opzetten fysieke en online trainingen rond mental health en psychotrauma

Moldavië

 • Cash voor vrijwilligers, voedselbonnen voor vluchtelingen uit Oekraïne
 • Onderdak aan vluchtelingen en hulp aan degenen die hen onderdak bieden
 • Verstrekken van voedsel, kleding en medische zorg
 • Verzorgen van vervolg transport

Hongarije

 • Ontvangstcentra voor vluchtelingen aan grens tussen Hongarije en Oekraïne
 • Opzetten kindvriendelijke ruimtes voor vrouwen met kinderen in Hongarije

 

Polen

 • Ondersteuning Poolse kerken bij opvang vluchtelingen via ontvangstcentra aan de grens en verstrekken van cash.