Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Gemeenteopbouw voor dorpskerken

in Bangladesh

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan.

De leden van deze dorpskerken zijn vaak arm. De meesten hebben geen vast werk en kunnen hun gezin nauwelijks voeden. Veel van hen zijn analfabeet en ook de gezondheidssituatie is slecht. Daarnaast zijn er geen geschoolde predikanten en is de kennis over het geloof beperkt.

Gemeenteopbouw

Om te zorgen dat de dorpsgemeenten vitale gemeenten kunnen zijn, ondersteunt de baptistenkerk vijftien dorpskerken met een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. 

Vertoon deze film

Deze video downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in de kerkdienst? Dat kan via Vimeo.

 

Dienstbaar zijn

Zo biedt de kerk trainingen aan voor kerkelijk werkers, waarin zij leren hoe ze kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Daarnaast stimuleert de kerk dorpskerken om in hun eigen omgeving dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld door een mobiele dokterspost op te zetten, en om te werken aan het vredig samenleven met dorpsgenoten van andere religies. Ook wordt er gewerkt aan een goede relatie met de moslimgemeenschappen in de verschillende dorpen.

Daarnaast zijn er spaargroepen gevormd. Leden kregen er bij toerbeurt de mogelijkheid krijgen om met geld van de spaargroep in investeren in het vergroten van hun inkomsten. Voor kinderen is er bijles en dankzij de begeleiding gaan nu veel meer kinderen naar school. Ook zijn er alfabetiseringsgroepen voor vrouwen en jongeren krijgen technische trainingen die hen helpen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen kleine onderneming.

Steun dit werk

Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kerkopbouw Bangladesh' of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit zendingswerk

Steun dit werk als kerk via actieland Bangladesh.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project