Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kerk in de minderheid is dienstbaar aan de samenleving

in Bangladesh

De kerk in Bangladesh is een kerk in de minderheid, want in dit islamitische land is minder dan een half procent van de mensen christen. Toch wil de kerk heel nadrukkelijk relevant zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten op om in deze minderheidscontext te werken en zet ze diaconale activiteiten op, zoals inkomensgenerende projecten.

De kerk leidt predikanten en kerkelijk werkers op om in de context van een kerk in de minderheid goed hun werk te kunnen doen. Ook zet de kerk diaconale activiteiten op, met name voor kwetsbare groepen. 

Toon deze video

Deze video downloaden? Dat kan via Vimeo

 

Opleiding predikanten en kerkelijk werkers

Het St. Andrew's Theological College, het theologische opleidingscentrum van de Kerk van Bangladesh, leidt mensen op voor een taak in de kerk, bijvoorbeeld als predikant of gemeentewerker. Aan het opleidingscentrum studeren niet alleen leden van de eigen kerk op, maar ook studenten van andere denominaties. Er zijn 36 voltijdstudenten en het programma duurt 4 jaar. Dit betekent dat er gemiddeld 9 studenten per jaar afstuderen. Naast deze academische opleiding heeft het centrum ook een cursus voor gemeenteleden ontwikkeld en leiden zij trainers op om deze cursus in lokale gemeenten te verzorgen. Deze cursus wordt veel door jongeren gevolgd. Zij leren er meer over het christelijk geloof en kunnen daardoor beter aan leeftijdsgenoten uitleggen wat het geloof voor hen betekent. Daarnaast inspireert de cursus hen om een ​​taak in de kerk op zich te nemen.

Diaconale activiteiten

Via haar diaconale afdeling Shalom zet de kerk activiteiten op voor kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen. Met steun van Kerk in Actie ondersteunt Shalom 3.000 huishoudens in drie gemeenschappen in Noord-Bangladesh om hun inkomsten te verhogen. Shalom verzorgt hier onder meer trainingen in duurzame landbouw, veeteelt en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen, zoals een naaiopleiding. Vrouwen die deze opleiding volgen, krijgen ook een naaimachine zodat zij direct aan de slag kunnen om een eigen inkomen te verdienen.   

Steun dit werk

Via het programma zending steunt Kerk in Actie de Kerk van Bangladesh. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kerk van Bangladesh' of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit zendingswerk

Steun dit werk als kerk via actieland Bangladesh.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Foto's

van dit project