Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra)

in Indonesië

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en de verbouw van exportgewassen heeft de grond uitgeput. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra stimuleert boeren om voedselgewassen te verbouwen en hun land zo te bewerken dat de grond zich herstelt.

Onder druk van de overheid en het bedrijfsleven zijn veel boeren overgestapt van de productie van rijst voor eigen gebruik naar de productie van exportgewassen, zoals cacao en rietsuiker. Voor de verbouw van deze niet-lokale gewassen zijn veel chemische kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Dit heeft de grond uitgeput. Daarnaast heeft het boeren afhankelijk gemaakt van de grillige, vaak lage, wereldmarktprijzen. Sommige boeren wonen bovendien op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken. De overheid biedt op deze plekken weinig publieke voorzieningen, zoals water en stroom, om de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. 

Yabima stimuleert boeren om af te stappen van het verbouwen van exportgewassen, en te kiezen voor het verbouwen van voedselgewassen, waaronder rijst, maïs en cassave, voor eigen gebruik en voor verkoop op lokale of regionale markten. Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan herstellen. Boeren leren zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij niet langer zaden of chemische middelen hoeven te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. Yabima geeft deze trainingen via boerengroepen en brengt deze groepen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. 

Geef voor dit werk

Steun dit werk als kerk via actieland Indonesië.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project