Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Voorbede voor Tigray Ethiopië gevraagd

Kerk in Actie blijft bezorgd om de Ethiopische regio Tigray. De situatie is schrijnend, er is nog steeds geweld en mensen slaan op de vlucht. Aan de andere kant lijkt het erop dat de toegang tot het gebied iets verbeterd en dat hulp die klaar staat georganiseerd kan worden. Al blijven met name afgelegen gebieden moeilijk bereikbaar.  We vragen om uw gebed.

Gebed voor Tigray

Lieve Vader, 

Dank U wel dat we altijd tot U mogen komen met onze zorgen.  Dank U wel dat we mogen weten dat U nooit sluimert of slaapt. We blijven daarom bidden voor de mensen in de Tigray regio in Ethiopië. U kent alle 222.413 mensen die volgens de statistieken op de vlucht zijn en ook alle mensen die lijden maar niet zijn geteld. Wilt U zich over hen ontfermen. 

We bidden U ook of u wijsheid wilt geven aan mensen die invloed hebben op dit conflict.  Wilt U geven dat rust en vrede terug mag keren in dit gebied en ook andere gebieden van Ethiopië waar het onrustig is.
We bidden ook of U toegang tot de door oorlog geteisterde gebieden wilt blijven verbeteren zodat de hulp alle getroffen mensen kan bereiken.

We danken u voor de gebieden waar dit al wel mogelijk is, maar bidden voor een goede verstandhouding tussen kerken, hulporganisaties en de (lokale) regering zodat ongehinderd hulp verleend kan worden en niemand gevaar loopt. We bidden voor de kerk en dat ze juist in deze moeilijke tijden met Uw hulp tekenen van hoop en licht mogen laten zien. 
Dit bidden we in Jezus’ naam. 

Amen. 

Achtergrondinformatie

In Ethiopië is er een gewelddadig conflict ontstaan tussen het leger van de nationale overheid en de regionale overheid in Tigray. Het toenemende geweld heeft al vele duizenden mensen op de vlucht doen slaan naar buurland Soedan. Doordat alle communicatie lijnen zijn afgesloten is er bijna geen directe informatie uit het gebied. Daardoor is het moeilijk een goede inschatting te maken van de omvang van het geweld en de gevolgen voor de miljoenen mensen die er wonen.

Zorgen om wreedheden in Tigray (NOS, 28-2021)

Welke hulp biedt Kerk in Actie?

Het conflict speelt zich vooral af in het noorden en gelukkig (nog) niet in het gebied waar Kerk in Actie steun biedt (het zuiden en zuidoosten). De UNHCR heeft sinds 2 december 2020 een akkoord met de Ethiopische autoriteiten om de ontheemden in de Tigray regio te helpen. Kerk in Actie biedt hulp via haar internationale kerkelijk netwerk (Action by Churches Together) en via de kerk in Ethiopie (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus). 

Lees meer over onze noodhulp aan Tigray.

Over dit project

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp en rampenpreventie