Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Stop hongersnood in Oost-Afrika

Voor meer dan 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt honger, omdat er in bepaalde regio’s al drie jaar nauwelijks regen is gevallen. Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen groter geworden. De oorlog in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen doen stijgen en de graanexport laten stagneren. De meest kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen. Kerk in Actie steunt hen met water en voedsel. Help mee.

Voedselhulp voor zwangere vrouwen en baby’s

Via haar internationaal kerkelijk netwerk helpt Kerk in Actie de getroffen bevolking. We delen water en voedsel uit, vooral aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook dieren helpen we met water en eten, want veeteelt is voor veel mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud. Geef voor:

  • 10 euro een ondervoed kind te eten 
  • 26 euro droogtebestendige zaden
  • 60 euro een voedselpakket voor een gezin

Steun dit werk online

Nomadenvolk in Kenia hard getroffen

Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. In het noorden van Kenia wonen de Turkana, een nomadenvolk, dat rondtrekt met vee. Men is gewend aan droogte, maar het leven wordt hier steeds moeilijker. Nu de verwachte regen de afgelopen maanden weer niet gevallen is neemt de nood toe. Moeder Naregai is op zoek naar wilde vruchten, terwijl haar twee zoontjes op de grond in de brandende zon op haar wachten. Dit gebied is in 2020 ook getroffen door een enorme sprinkhanenplaag. Veel inwoners zijn inmiddels hun dieren verloren door gebrek aan gras. Sommige mensen delen hun weinige voedsel met hun verzwakte dieren, want ze moeten er niet aan denken hen kwijt te raken. Zonder dieren worden de problemen van deze nomaden alleen maar groter. Voor duizenden Turkana in Kenia dreigt hongersnood.

Voedsel voor 1500 gezinnen in Kenia

Kerk in Actie biedt in dit gebied onder andere hulp via de ontwikkelingsorganisatie van de Anglicaanse kerk in Kenia. In Katilu en Lokichar in het noordwesten van Kenia krijgen 1500 gezinnen voedsel voor 3 maanden. Ook krijgen ze geld om zelf te beslissen wat voor hen nu het meest urgent is. 

“Als ouders steeds wegtrekken op zoek naar voedsel voor hun vee, dan worden hun kinderen steeds van school gehaald.”

Josephine Ekiru, vrouwenvereniging Kenia

Honger leidt tot bomenkap, conflicten, schoolverlating

In nood gaan veel vrouwen houtskool verkopen om snel aan geld te komen. Over het algemeen verergert dat de problemen op de lange termijn. Voor houtskool worden bomen gekapt, die vruchtbare grond juist vasthouden. De kans op conflicten neemt toe door tekort aan vruchtbare grond voor mens en dier.  “Als ouders steeds wegtrekken op zoek naar voedsel voor hun vee, dan worden hun kinderen steeds van school gehaald,” legt Josephine Ekiru van een Keniaanse vrouwenvereniging uit. 

Structurele hulp

Naast noodhulp zet Kerk in Actie zich daarom doorlopend ook in voor structurele vormen van hulp in klimaatgevoelige landen zoals Ethiopië en Kenia: landbouw met droogtebestendige gewassen en irrigatiesystemen, hulp bij andere vormen van inkomsten. Want wie geld heeft, kan voedsel kopen in tijden van hoge nood. Maar op dit moment is acute noodhulp weer hard nodig. Bedankt voor je steun!Stop honger in Oost-Afrika - Geef voor noodhulp

Over dit project

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp en rampenpreventie