Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Geef voor noodhulp Ethiopische vluchtelingen Tigray

In het noorden van Ethiopië is in november 2020 een burgeroorlog uitgebroken. De provincie Tigray is in oorlog met de Ethiopische overheid. Huizen, bezittingen en waterpompen zijn vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld. Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en weggevlucht personeel. Samen met de Ethiopische kerk zet Kerk in Actie zich in voor de mensen die getroffen zijn. Helpt u mee?

Steun noodhulp in Ethiopië - geef direct

Kerk in Actie biedt noodhulp

Kerk in Actie biedt op dit moment noodhulp aan de slachtoffers. Samen met de Ethiopische kerk herstellen we waterputten en delen we zeep uit om hygiëne te bevorderen. Kwetsbare gezinnen ontvangen geld voor noodzakelijk inkopen, en ondervoede kinderen en vrouwen die borstvoeding geven krijgen extra voedsel. 

Psychische hulp en weer in eigen onderhoud voorzien

Met steun van Kerk in Actie wil de Ethiopische kerk ook zo snel mogelijk psychische hulp bieden voor het verwerken van trauma’s en gesprekken organiseren tussen de strijdende partijen. Ook wil de kerk de getroffen mensen zaden, landbouwgereedschap en geiten geven, zodat ze weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  

Gebed en bijdrage voor de getroffenen

De situatie in Tigray is zorgwekkend en het geweld is nog niet voorbij. We vragen u te bidden voor de inwoners van Tigray. Daarnaast hopen we dat u ook nu uw bijdrage wilt overmaken om de inwoners van Tigray te helpen. Met uw gebed en uw gift kunnen we in actie komen en opkomen voor de slachtoffers van geweld in Tigray en wereldwijd. Heel hartelijk dank!

Wat kunnen we met uw bijdrage doen?

  • voor 20 euro voedsel geven aan 5 ondervoede kinderen
  • voor 135 euro workshops geven om trauma’s te verwerken 
  • voor 280 euro vredesgesprekken tussen strijdende partijen organiseren

Steun dit werk

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp Tigray Ethiopië of doneer online. Hartelijk dank!

Bid voor dit werk

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)