Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 11 feb 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Noodhulp (Griekenland)

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.

Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Meer lezen: kerkinactie.nl/griekenland

Wat betekent dit project voor Ilana?

“Mijn familie en ik moesten vluchten uit Afghanistan. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken met gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school en volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dokter of lerares worden. Ik hoop dat ik dan niet alleen als vluchteling, maar als mens wordt gezien.” 

Over dit project

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit landen als Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen, begeleiden en hen voorzien van voedsel, kleding, zorg en onderwijs.